Kế hoạch điều chỉnh bổ sung phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Long An năm học 2021 - 2022

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Sở giáo dục và đào tạo Long An đã ra kế hoạch số 2290/KH-SGDDT về việc điều chỉnh bổ sung phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Long An năm học 2021 - 2022. Chi tiết xem file đính kèm

Bài tin liên quan