Công văn dời thi TS10 chuyên Long An 2021 - 2022

Ngày 18/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 2195/TTr-SGDĐT về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Long An năm học 2021-2022. Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như file đính kèm
 

Bài tin liên quan