ĐỀ THI CÁC NĂM TRƯỚC VÀ TÀI LIỆU THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 -2019

 

     Để các em học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Long An, nhà trường xin gửi đến các em học sinh một số đề thi của các năm trước và tài liệu tham khảo để các em ôn tập các môn chuyên. 

MÔN TOÁN

Tài liệu tham khảo tuyển sinh 10 chuyên môn Toán

Đề thi chuyên Toán 2015 - 2016

Đáp án chuyên Toán 2015 - 2016

Đề thi không chuyên Toán 2015 - 2016

Đáp án không chuyên Toán 2015 - 2016

Đề thi chuyên Toán 2016 - 2017

Đáp án chuyên Toán 2016 - 2017

Đề thi không chuyên Toán 2016 - 2017

Đáp án không chuyên Toán 2016 - 2017

Đề thi chuyên Toán 2017 - 2018

Đáp án chuyên Toán 2017 - 2018

 

MÔN VẬT LÍ

Tài liệu phần nhiệt học          XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY...

Tài liệu phần cơ học              XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY...

Tài liệu phần quang học        XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY...

Tài liệu phần điện ( MỚI CẬP NHẬT)                  XEM VÀ TẢI TẠI ĐÂY... 

Đề thi chuyên vật lí năm 2015 - 2016

Đáp án chuyên vật lí năm 2015 - 2016

Đề thi chuyên vật lí năm 2016 - 2017

Đáp án chuyên vật lí năm 2016 - 2017

Đề thi chuyên vật lí năm 2017 - 2018

Đáp án chuyên vật lí năm 2017 - 2018

Đề thi chuyên vật lí dự bị năm 2017 - 2018

Đáp án chuyên vật lí dự bị năm 2017 - 2018

MÔN HÓA

Đề thi năm 2011 - 2012

Đáp án năm 2011 - 2012

Đề thi năm 2012 - 2013

Đề thi năm 2014 - 2015

Đáp án năm 2014 - 2015

Đề thi năm 2015 - 2016

Đáp án năm 2015 - 2016

Đề thi năm 2016 - 2017

Đáp án năm 2016 - 2017

Đề thi năm 2017 - 2018

Đáp án năm 2017 - 2018

 

MÔN TIẾNG ANH

Tài liệu ôn tiếng anh chung

Đề thi  chuyên năm 2013 - 2014

Đề thi chung năm 2013 - 2014

Đề thi  chuyên năm 2014 - 2015

Đề thi chung năm 2014 - 2015

Đề thi  chuyên năm 2015 - 2016

Đề thi chung năm 2015 - 2016

Đề thi  chuyên năm 2016 - 2017

Đề thi chung năm 2016 - 2017

Đề thi  chuyên năm 2017 - 2018

Đề thi chung năm 2017 - 2018

 

MÔN SINH HỌC

Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn Sinh học

Đề thi và đáp án năm 2012 - 2013

Đề thi và đáp án năm 2013 - 2014

Đề thi và đáp án năm 2014 - 2015

Đề thi và đáp án năm 2015 - 2016

Đề thi và đáp án năm 2016 - 2017

Đề thi và đáp án năm 2017 - 2018

 

MÔN VĂN

Tài liệu tham khảo tuyển sinh 10

Đề thi năm 2013

Đáp án năm 2013

Đề thi môn văn chuyên năm 2014

Đáp án môn văn chuyên năm 2014

Đề thi môn văn chung năm 2014

Đáp án môn văn chung năm 2014

Đề thi môn văn chuyên năm 2015

Đáp án môn văn chuyên năm 2015

Đề thi môn văn chung năm 2015

Đáp án môn văn chung năm 2015

Đề chuyên văn năm 2017

Đáp án môn văn chuyên năm 2017

Đề không chuyên năm 2017

Đáp án môn văn không chuyên năm 2017

 

 

 

 

Lượt xem: 42.973
Bài tin liên quan