MỘT SỐ LƯU Ý VỚI THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2018

1/ Thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên website của trường THPT Chuyên Long An tai. địa chỉ thptchuyenlongan.edu.vn để nắm bắt thông báo.

2/ Dự kiến trước 14h ngày 6/6/2018 sẽ đưa thông tin về số báo danh và danh sách phòng thi lên website của trường.

3/ Hỗ trợ thông tin chung về đi lại, ăn ở trong các ngày thi liên hệ 

Thầy Đoàn Văn Xem: 0917788295

Đăng ký ở KTX liên hệ Ban Quản Lý KTX 02723599535 hoặc Cô Châu 0945785988

4/ Thí sinh tập trung tại Trường THPT Chuyên Long An lúc 14h ngày 7/6/2018 để khai mạc và nhận phiếu dự thi .

5/ Mọi thắc mắc về đơn đăng ký và nộp hồ sơ dự thi liên hệ 

Thầy Đàm Văn Tuyến: 0908217833

Cô Nguyễn Thị Hồng Vỹ: 0938371869

Bài tin liên quan