Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn đăng ký dự thi vào lớp 10
Trường THPT chuyên Long An NĂM HỌC

Nguyện vọng 2: Đăng ký lớp không chuyên(nếu có, đánh chéo vào ô bên cạnh):

Nam Nữ
Nhất Nhì Ba
Nhất Nhì Ba
Nhất Nhì Ba
Nhất Nhì Ba Khuyến khích
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
Hạnh kiểm
Học lực

Tôi xin cam kết các thông tin kê khai ở trên là đúng.

Tải file mẫu tại đây