THÔNG BÁO V/v NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI VÀO LỚP 10 - NĂM HỌC 2022 - 2023

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 104/TB-CLA ngày 23/05/2022 của trường THPT chuyên Long An

110-TB-CLA_26052022_TB nhận hồ sơ TS 10.pdf

Tác giả: Trường THPT Chuyên Long An
Bài tin liên quan