ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN - 10 năm một chặng đường

10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

Sau khi trường THPT Chuyên Long An được thành lập và tổ chức hoạt đồng giáo dục, ngày 10 tháng 02 năm 2010 Ban giám hiệu nhà trường lập tờ trình đề nghị Thành Đoàn thành phố Tân An thành lập Đoàn trường THPT Chuyên Long An.

Đến ngày 23 tháng 03 năm 2010, Ban chấp hành (BCH) Đoàn thành phố Tân An ra Quyết định số 177-QĐ/ĐTN về việc thành lập Đoàn trường THPT Chuyên Long An gồm 12 chi đoàn với 339 đoàn viên và chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí. Đồng chí Thái Phượng Nghi giữ chức Bí Thư, đồng chí Hồ Quang Phương giữ chức vụ phó Bí Thư, các đồng chí Lê Quốc Phong, Trần Huy Thiện và Nguyễn Phúc An là các Uỷ viên Ban Chấp hành.

Tháng 10 năm 2010, Đoàn trường THPT Chuyên Long An tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2011, Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn trường gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Thái Phượng Nghi giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Diễm giữ chức vụ Phó Bí thư đoàn trường.

Tháng 10 năm 2011 BCH Đoàn trường THPT Chuyên Long An tiến hành đại hội lần II và bầu ra BCH gồm 11 đồng chí. Đồng chí Thái Phương Nghi tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, các Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Thị Diễm và đồng chí Trần Thị Loan.

Đại hội Đoàn trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2013 đã bầu ra 11 đồng chi vào BCH. Theo đó đồng chí Thái Phượng Nghi tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, các đồng chí Nguyễn Phát Đạt, Võ Thị Thanh Quyên giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 9 năm 2013 Đại hội Đoàn trường lần thứ IV được tổ chức, đại hội đã bầu chọn 11 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2013-2014, Đồng chí Thái Phượng Nghi được đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Phát Đạt và đồng chí Bùi Văn Luân giữ chức vụ Phó Bí thư đoàn trường.

Đại hội lần thứ V diễn ra vào tháng 9 năm 2014, Đại hội tiến thành bầu 11 đồng chí vào BCH, trong đó đồng chí Nguyễn Phát Đạt được bầu chứ vụ Bí Thư, đồng chí Trần Thị Thanh Trúc và đồng chí Dương Thanh Tiến giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 9 năm 2015, Đại hội Đoàn trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2016 đã bầu chọn BCH gồm 11 đồng chí. Trong đó đồng chí Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Bí Thư và các đồng chí Dương Thanh Tiến, Nguyễn Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 9 năm 2016, Đại hội Đoàn trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2017 đã bầu chọn BCH gồm 15 đồng chí. Trong đó đồng chí Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục giữ chức vụ Bí Thư và các đồng chí Dương Thanh Tiến, Nguyễn Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 8 năm 2017, Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2018 đã bầu chọn BCH gồm 15 đồng chí. Trong đó đồng chí Dương Thanh Tiến giữ chức vụ Bí Thư và các đồng chí Đoàn Văn Xem, Huỳnh Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 9 năm 2018, Đại hội Đoàn trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2019 đã bầu chọn BCH gồm 15 đồng chí. Trong đó đồng chí Dương Thanh Tiến tiếp tục giữ chức vụ Bí Thư và các đồng chí Đoàn Văn Xem, Nguyễn Thị Kim Phụng giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 9 năm 2019, Đại hội Đoàn trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2020 đã bầu chọn BCH gồm 15 đồng chí. Trong đó đồng chí Dương Thanh Tiến tiếp tục giữ chức vụ Bí Thư và các đồng chí Đoàn Văn Xem, Nguyễn Thị Kim Phụng giữ chức vụ Phó Bí thư.

Trong suốt 10 năm hoạt động từ nhiệm kỳ 2010-2011 đến nhiệm kỳ 2019-2020, Đoàn trường luôn vinh dự được công nhận danh hiệu “ Đoàn cơ sở vững mạnh” do BCH Thành đoàn Tân An khen tặng.

Ban thường vụ Đoàn trường THPT Chuyên Long An NH: 2019 -2020

Bài tin liên quan