Giới thiệu Ban giám hiệu nhà trường

Các thành viên Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Long An:

+ Thầy Đàm Văn Tuyến, Hiệu trưởng, điện thoại số 0908.217.833.

+ Cô Lê Thị Tường Vân, Phó Hiệu trưởng, điện thoại số 0835.080.757.

+ Cô Trương Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng, điện thoại số 0946.788.989.

+ Nguyễn Thị Như An, Phó Hiệu trưởng, điện thoại 0909.171.876.

Bài tin liên quan