THÔNG TIN V/v CUNG CẤP THÔNG TIN MẠNG LƯỚI, DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  • Số 2036_SGDĐT_cung cấp thông tin mạng lưới, danh mục ngành nghề đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

2036_SGDĐT-GDTrH_05-07-2022_SGDDT_cung cấp thông tin mạng lưới, danh mục ngànhnghề đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tình.pdf

  • Danh sách cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022

637922662314020481_3109_SLĐTBXH-LĐVL&GDNN_01-07-2022_Sở_DS các cơ sở GDNN.signed.pdf

 

Tác giả: Trường THPT Chuyên Long An
Bài tin liên quan