Thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2020

Thông báo 

tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2020

Quý đọc giả vui lòng tải File đính kèm để biết thêm chi tiết:
Thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2020: 

2405_SGDĐT-TCCTTT_ triển khai Kế hoạch số 135KH-UBND của UBND tỉnh 1.pdf

Bài tin liên quan