THÔNG BÁO DANH SÁCH MỘT SỐ MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

Công văn số 2318/BGDĐT-CNTT V/v một số danh sách bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

2318_BGDDT_CNTT.pdf

Công văn số 1671/SGDĐT-KTQLCL V/v một số danh sách bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

1671_SGDĐT-KTQLCL_07-06-2022_thông báo danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.pdf

Tác giả: Trường THPT Chuyên Long An
Bài tin liên quan