THÔNG BÁO về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ

Trường THPT chuyên Long An thông báo v/v điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ như sau:

  1. Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

Hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.

a) Từ ngày 19 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2018 thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phương thức trực tuyến (các nguyện vọng thí sinh điều chỉnh trong đợt thực hành không có giá trị): thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Thí sinh Truy cập vào website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Lưu ý thí sinh:

- Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT.

- Sau khi thí sinh điều chỉnh xong nguyện vọng ĐKTX, phải thoát ra và đăng nhập vào hệ thống kiểm tra để đảm bảo chắc chắn các nguyện vọng đã được thay đổi.

- Thí sinh phải tự bảo quản tài khoản và mật khẩu của mình.

​​​​​​- Thí sinh nên sử dụng máy tính có kết nối internet, cài đặt trình duyệt firefox hoặc Chrome (khuyến cáo không sử dụng trình duyệt cốc cốc,...) để thực hiện điều chỉnh NV ĐKXT.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với hotline 1800 8000 nhánh số 2 để được hỗ trợ.

b) Từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7 thí sinh chính thức Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT (các điều chỉnh nguyện vọng, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên trong đợt thực hành không có giá trị):

- Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

- Điểm tiếp nhận (ĐTN) cập nhật Phiếu ĐKXT của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT; trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu ĐKXT của thí sinh thì phải điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh. Điểm tiếp nhận phải yêu cầu thí sinh vào hệ thống kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định nếu phát hiện có sai sót cần thông báo ngay cho ĐTN để kịp thời điều chỉnh (Tất cả các công việc phải kết thúc trước 17 giờ 00 ngày 30/7). Các ĐTN thực hiện đúng quy trình, quy định trong Tài liệu hướng dẫn, sau khi điều chỉnh xong đăng nhập lại Hệ thống in Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT của thí sinh, đối chiếu với Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT do thí sinh đề nghị (bước này bắt buộc phải thực hiện để luôn đảm bảo Phiếu điều chỉnh NV ĐKXT của thí sinh đã được nhập lên Hệ thống). Điểm tiếp nhận đăng nhập vào VPN (FortiClient) bằng tài khoản và mật khẩu được cấp và truy cập vào website: http://quanly.thithptquocgia.edu.vn để thực hiện việc điều chỉnh ĐKXT.

- Các ĐTN rà soát và thông báo cho thí sinh biết các nguyện vọng không hợp lệ để thí sinh kịp thời điều chỉnh.

- Lưu ý:

+ Thí sinh: Ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

+ Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Điểm tiếp nhận liên hệ với hotline 1800 8000 nhánh số 2 để được hỗ trợ.

2- Thông tin hỗ trợ tuyển sinh:

Thí sinh có nhu cầu đổi nguyện vọng, có thể đến thư viện của trường THPT chuyên Long An, nhà trường có chuẩn bị máy tính có kết nối internet, cài đặt trình duyệt firefox hoặc Chrome và cử cán bộ có mặt thường xuyên trong thời gian thực hành và điều chỉnh NVĐKXT chính thức để hỗ trợ thí sinh.

Cán bộ ĐTN hỗ trợ thí sinh điều chỉnh NV ĐKXT trực tuyến NHƯNG tuyệt đối KHÔNG làm thay cho thí sinh, KHÔNG giữ hộ tài khoản và mật khẩu của thí sinh.

- Thí sinh, điểm tiếp nhận thường xuyên vào Cổng thông tin tuyển sinh (https://thituyensinh.vn) để cập nhật các thông tin mới nhất về tuyển sinh:

- Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

- Các thông tin mới nhất về việc điều chỉnh đề án tuyển sinh của các trường.

- Thông tin, số điện thoại giải đáp thắc mắc về tuyển sinh của các sở giáo dục và đào tạo; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên;

- Các văn bản về thi và tuyển sinh;

- Các tài liệu hướng dẫn tuyển sinh;

....

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, thí sinh báo về phòng KT&KĐCLGD để được hướng dẫn (điện thoại 02723 831105, email phongktkd.solongan@moet.edu.vn)

1.1 HDSD - DCNVDKXT - TS-2018.pdf

1.2 HDSD - DCNVDKXT - DTN-2018.pdf

1.3 Phieu dieu chinh nguyen vong DKXT.pdf

 

Bài tin liên quan