THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 10, 11 VÀ QUY ĐỊNH THỜI GIAN ĐĂNG KÍ Ở KÝ TÚC XÁ

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 10, 11 VÀ QUY ĐỊNH THỜI GIAN ĐĂNG KÍ Ở KÝ TÚC XÁ

Trường THPT chuyên Long An xin thông báo:

1. TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 10, 11 NĂM HỌC 2019 – 2020

  • Ngày 12/8/2019:

+ 8g00 – 9g00:    Học sinh khối 11 tập trung tại Hội trường nghe sinh hoạt nội quy với ĐTN.

                            Học sinh khối 10 tập trung học bài Thể dục giữa giờ tại Sảnh.

+ 9g00 – 9g30:    Học sinh khối 10, 11 tập trung tại Sảnh nghe sinh hoạt của BGH.

+ 9g30 – 11g00:  Tập trung tại đơn vị lớp sinh hoạt với GVCN và lao động vệ sinh lớp.

  • Ngày 13/8/2019:

+ 8g00 – 8g30: Học sinh khối 10 tập trung tại dãy B theo đơn vị lớp để chụp hình thẻ.

*  Lưu ý: học sinh mặc đồng phục trắng

+ 8g30 – 10g00:   Học sinh khối 10 tập trung tại Hội trường

                             Nghe giới thiệu về Trường

                             Nghe sinh hoạt nội quy từ ĐTN

2. QUY ĐỊNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ Ở KTX

  • 7g00 ngày 07/8/2019 đến 11g30 ngày 10/8/2019: Học sinh khối 12 (nội trú) và khối 11 (bán trú và nội trú) đăng ký ở KTX tại phòng Hành chánh gặp cô Trúc Sơn.
  • 16g00 ngày 11/8/2019: Học sinh xem Danh sách xếp phòng ở KTX tại website của Trường THPT chuyên Long An.
  • Học sinh ký hợp đồng và nộp tiền thuê chỗ ở KTX cho cô Vân phòng Hành chánh:

+ Ngày 12/8/2019: học sinh khối 11 (nội trú và bán trú)

+ Ngày 13/8/2019: học sinh khối 12 (nội trú)

* Lưu ý: học sinh thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định. Nếu đăng ký sau thời gian này, nhà trường sẽ không giải quyết. 

Bài tin liên quan