Thông báo kết quả thi khảo sát chương trình Tiếng Anh thí điểm đối với khối 10 năm học 2018 - 2019

Kết quả thi khảo sát chương trình Tiếng Anh thí điểm đối với khối 10 năm học 2018 - 2019. .ải>
Lưu ý: Học sinh có yêu cầu chấm phúc khảo thì nộp đơn tại phòng hành chánh (cô Trúc Sơn). Mẫu đơn phúc khảo 
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO TS 10 NH 2018 - 2019.docx   hoặc nhận tại phòng hành chánh.
Hạn cuối nhận đơn phúc khảo: 11g ngày 28/7/2018.
 
 
 
Bài tin liên quan