THÔNG BÁO ĐIỂM THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 - NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO ĐIỂM THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 - NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020

* Trường THPT chuyên Long An xin thông báo:

- ĐIỂM THI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020.

- NỘP ĐƠN XIN PHÚC KHẢO CÁC MÔN THI

- ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

* Xem chi tiết thông báo:

- TB điểm thi tuyển sinh 10, phúc khảo, nộp đơn đăng ký xét tuyển

   Xem (tải) thông báo TB kết quả TS 10.pdf

- Điểm tuyển sinh 10 của từng môn thi (theo môn chuyên đăng kí):

1. Hóa chuyên.pdf 

2. Lý chuyên.pdf 

3. Sinh chuyên.pdf 

4. Tiếng Anh chuyên.pdf 

5. Toán chuyên.pdf 

6. Văn chuyên.pdf

- Đơn xin phúc khảo

    Xem và tải Mẫu đơn phúc khảo.doc 

- Đăng kí xét tuyển vào lớp 10

   Xem và tải Don xin xet tuyen.docx 

Trân trọng!

 

Bài tin liên quan