KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CỦA CÁC MÔN THI

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CỦA CÁC MÔN THI

Trường THPT Chuyên Long An xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 của nhà trường. Cụ thể như sau:

1. Quyết định phê duyệt Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Long An năm học 2019-2020.

2. Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT chuyên Long An năm học 2019-2020. 

3. Cấu trúc, đề cương ôn tập của các môn.

Quý độc giả vui lòng tải các file đính kèm bên dưới để biết thêm chi tiết.

Tải về:

1. 616-QD-UBND_21022019_QD PHE DUYET KH TUYEN SINH LOP 10 CLA.pdf

2. 318-KH-SGDDT_12022019_KH TUYEN SINH 10 2019-2020.pdf

3. Đề cương ôn tập + Cấu trúc các môn thi:

- Đề cương ôn tập + Cấu trúc môn Toán - Chuyên 2019-2020.pdf

- Đề cương ôn tập + Cấu trúc môn Lý - Chuyên 2019-2020.pdf

- Đề cương ôn tập + Cấu trúc môn Hóa - Chuyên 2019-2020.pdf

- Đề cương ôn tập + Cấu trúc môn Sinh - Chuyên 2019-2020.pdf

- Đề cương ôn tập + Cấu trúc môn Văn - Chuyên 2019-2020.pdf

- Đề cương ôn tập + Cấu trúc môn Tiếng Anh - Chuyên 2019-2020.pdf

- Đề cương ôn tập + Cấu trúc môn Tiếng Anh - Chung 2019-2020.pdf

Trân trọng!

Bài tin liên quan