Hội Nghị Viên Chức, Người Lao Động Năm Học 2021 – 2022

Hội Nghị Viên Chức, Người Lao Động Năm Học 2021 – 2022

 

 

Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 16 tháng 10 năm 2021 Trường THPT chuyên Long An long trọng tổ chức Hội Nghị Viên Chức, Người Lao Động năm học 2021 - 2022  bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị Viên Chức, Người Lao Động là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến về phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Qua Hội nghị sẽ tạo điều kiện để toàn thể viên chức, người lao động cơ quan nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm đối với tập thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên  Trường THPT Chuyên Long An đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình hội nghị.

Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Chuyên Long An tham gia trực tuyến Hội nghị Viên Chức, Người Lao Động năm học 2021-2022.

Để đánh giá khái quát kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong năm học vừa qua, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương hướng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, thầy Đàm Văn Tuyến – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Báo cáo nhấn mạnh việc thực hiện tốt và kịp thời chủ trương các cấp, đặc biệt trong tình hình dịch COVID 19 bùng phát giai đoạn cuối năm học, từ đó đảm bảo tất cả các yêu cầu kết thúc năm học. Kết quả năm học qua, trường THPT Chuyên Long An đã dược Sở GD-ĐT Long An công nhận là “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, và được nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh cũng như được đề xuất nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo cũng nhấn mạnh năm nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho năm học mới 2021-2022, trong đó các chỉ tiêu trọng tâm vẫn giữ như năm học trước như tỉ lệ tốt nghiệp 100%, hiệu quả đào tạo 100%, đỗ đại học, cao đẳng 100% (90% đỗ nguyện vọng 1), học sinh giỏi quốc gia 75%, học sinh giỏi văn hóa cấp Tỉnh 90%, và các giải thưởng nhất định khác về nghiên cứu khoa học, thực hành Lý_Hóa_Sinh, và quốc tế UPU. Các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo cơ sở để viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu của năm học mới.

Thầy Đàm Văn Tuyến – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hội nghị cũng được lắng nghe các báo cáo gắn liền với thực tiễn hoạt động của đơn vị trong năm học vừa qua. Đó là báo cáo Tiêu chí thi đua năm học 2020 – 2021, báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm học 2020 – 2021 của thầy Phan Văn Trí _Chủ tịch Công đoàn, báo cáo tình hình hoạt động của Ban TTND năm học 2020 - 2021 và phương hướng năm học 2021 -2022 của cô Đoàn Thị Bảo Trân. Trong đó, thầy Phan Văn Trí nêu một số điểm mới trong quy tắc ứng xử, thủ tục xét thi đua, đồng thời báo cáo lại chỉ tiêu đăng ký thi đua của viên chức và người lao động năm học 2020-2021 và kết quả đạt được gồm 82/88 LĐTT, 07 CSTĐ cơ sở, 18 đề tài SKKN cơ sở.

Thầy Phan Văn Trí_Chủ tịch Công đoàn trường THPT Chuyên Long An, thông qua báo cáo đăng ký thi đua của VC-NLĐ và kết quả thi đua năm học 2020-2021.  

Tại hội nghị, các tổ chuyên môn trình bày 3 tham luận về việc thực hiện tốt mục tiêu kép phòng, chống dịch bệnh Covid 19, (1) bảo đảm dạy học trực tuyến hiệu quả, (2) nâng cao chất lượng giáo dục để vừa đảm bảo đầu vào các trường đại học top trên cho khối 12 và bồi dưỡng mũi nhọn về thi HSG cấp tỉnh, HSG cấp quốc gia, và (3) các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm và giáo dục rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Các tham luận đã nêu rõ vai trò quan trọng của việc thực hiện mục tiêu kép đặc biệt qua hình thức trực tuyến trong đại dịch COVID 19. Để thực hiện tốt mục tiêu này, giáo viên cần không ngừng trang bị cho mình kỹ năng công nghệ tiên tiến phục vụ dạy học, và dạy bồi dưỡng. Trong đó công tác chủ nhiệm là nhiệm vụ đầy thách thức đòi hỏi sự sáng tạo và phong phú nhằm khơi dậy động lực học tập và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Thầy Nguyễn Thanh Sơn – GVCN Lớp 10 T2 chia sẻ sản phẩm của học sinh trong tiết sinh hoạt lớp đầu năm học.

Qua hơn 30 phút thảo luận, Hội nghị cũng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về các mặt hoạt động của nhà trường. Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt quy định của ngành, của nhà trường, tập thể cán bộ, viên chức, và người lao động trường THPT Chuyên Long An tin tưởng một năm học mới 2021-2022 nhiều hứa hẹn và thành công.

 

 

                                                                   Long An, ngày 16 tháng 10 năm 2021

                                                                                      Tổ Tiếng Anh

Bài tin liên quan