CÁC CÔNG VĂN V/V TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022

1/ Số 2598/BGDĐT_GDĐH V/v hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

2598-BGDĐT-GDĐH Huong dan tuyen sinh DH, CD 2022_1655948570.pdf

2/ Số 1683/QĐ_BGDĐT Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

1683_QD_BGDDT.PDF

3/ Số 08/2022/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

08_2022_TT_BGDDT.PDF

4/ Số 2110/SGDĐT_KTQLCL Triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022

2110_SGDĐT-KTQLCL_11-07-2022_ triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.pdf

 

 

Tác giả: Trường THPT Chuyên Long An
Bài tin liên quan