TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Trường THPT chuyên Long An

 
  

 

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

 

Từ ngàn xưa, nhân dân ta đã có truyền thống tôn sư trọng đạo gắn liền với tinh thần học tập, rèn luyện bản thân để có thể thực hiện chí hướng, hoài bão của mình, hoàn thành nghĩa vụ với bản thân, gia đình và xã hội. Truyền thống học tập và rèn luyện ấy là một đặc trưng, một nét đẹp văn hóa của nhân dân ta cần phải được bảo tồn và phát triển, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay. Cuộc sống không ngừng vận động và phát triển, quy luật đào thải của nó ngày càng khắc nghiệt hơn, nhất là đối với những ai không chịu thay đổi tư duy – nhận thức để học tập và rèn luyện thường xuyên, suốt đời. Hơn nữa, việc học tập và rèn luyện cho bản thân mình cũng là một cách để khẳng định mình và đảm bảo cuộc sống của chính mình. Tri thức của nhân loại không ngừng thay đổi và phát triển, vì vậy, chúng ta cũng phải không ngừng học tập và rèn luyện để theo kịp dòng chảy của tri thức, theo kịp bước đi thời đại.

Trong những năm qua, thầy và trò Trường THPT chuyên Long An luôn phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó, học tập và rèn luyện bản thân suốt đời là một nhiệm vụ quan trọng được đề cao và tập trung thực hiện nhất quán, thường xuyên. Theo các nhà nghiên cứu về dạy học tích cực trong thời đại mới thì làm chủ và phát triển bản thân là năng lực tối quan trọng bắt buộc phải có của mỗi con người nếu muốn thành công trong cuộc sống. Muốn làm chủ và phát triển bản thân thì cách tốt nhất là chúng ta phải không ngừng học tập và rèn luyện bản thân suốt đời, không ngừng thay đổi tư duy, nhận thức để có thể theo kịp với sự phát triển của tri thức và thời đại.

Để tiếp nối truyền thống học tập, rèn luyện tốt đẹp của nhân dân ta, theo kịp bước tiến của thời đại 4.0, Trường THPT chuyên Long An Phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, thầy và trò Trường THPT chuyên Long An quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy và học thông qua các phần mềm trực tuyến như Zoom, Google Meet, K12Online, MicrosoftTeams, v.v… Xây dựng các biện pháp, giải pháp thực hiện đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và dạy học trực tuyến hiện nay, nhằm phát huy vai trò vị trí của người học và người dạy. Đặc biệt, thầy và trò Trường THPT chuyên Long An còn tập trung xây dựng tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện cho học sinh và giáo viên nhà trường. Bên cạnh, công tác giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống của HS và GV cũng cần được chú ý thực hiện để làm nền tảng chiếm lĩnh tri thức của nhân loại và phát triển bản thân. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải tham gia xây dựng thư viện của nhà trường, xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách trực tuyến để vận động mọi người thực hiện văn hóa đọc sách, mở rộng tri thức và vốn sống của mình, v.v…

 

Như vậy, học tập và rèn luyện suốt đời là mục tiêu tất yếu cần thực hiện của mỗi chúng ta nếu muốn tồn tại và phát triển trong xã hội mà công nghệ thông tin phát triển như vũ bão ngày nay. Do đó, thầy và trò Trường THPT chuyên Long An quyết tâm thực hiện thắng lợi tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, góp phần phát triển nhà trường, vươn đến tầm cao mới trong bối cảnh thời đại ngày nay.

* * * * *

Người viết: Trần Thành Được

Bài tin liên quan