TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM” NĂM 2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TRIỂN KHAI

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NĂM 2020

* Thời gian: Từ 15/4/2020 đến 15/5/2020

* Chủ đề: Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 trên phạm vi toàn quốc của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương, Trường THPT chuyên Long An triển khai thực hiện Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020, từ 15/4/2020 đến 15/5/2020 với chủ đề Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 nhằm mục đích tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Trường THPT chuyên Long An thực hiện vận động, hướng dẫn đảm bảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường luôn tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP, đảm bảo an toàn vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

Toàn thể nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 với chủ đề Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm từ 15/4/2020 đến 15/5/2020.

Trân trọng!

Bài tin liên quan