Thông báo đối với học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên Long An năm học 2018-2019

Khi đến dự buổi họp CMHS Khối 10 đầu năm, CMHS/học sinh nộp các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế như TOEFL International, TOEFL Junior, IELTS, CAE, FCE, PET, KET hoặc tương đương còn hiệu lực; chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu do các đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực ngôn ngữ theo Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 05/8/2011 và Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 của Bộ GDĐT (nếu có) để được xét miễn thi khảo sát năng lực học sinh học chương trình Tiếng Anh thí điểm lớp 10 năm học 2018-2019.

Hạn cuối: Thứ Bảy (14/7/2018).

Trân trọng./.

Bài tin liên quan