QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN NĂM HỌC 2022 - 2023

Số 693/QĐ-SGDĐT Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Long An Năm học 2022 - 2023

693_QĐ-SGDĐT_08-08-2022_QD phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Long An năm học 2022-2023.pdf

Tác giả: Trường THPT Chuyên Long An
Bài tin liên quan