TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN TỔ CHỨC ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là một dạng của quá trình đảm bảo chất lượng, trong đó các dịch vụ và hoạt động của cơ sở giáo dục được đánh giá bởi một đơn vị độc lập bên ngoài trên cơ sở xem xét, so sánh với các tiêu chuẩn đặt ra. Nếu các tiêu chuẩn đáp ứng thì cơ sở giáo dục được đơn vị cấp giấy chứng nhận kiểm định.

KĐCLGD nhằm giúp cho nhà quản lí nhìn lại toàn bộ hoạt động của nhà trường một cách có hệ thống và khách quan để từ đó điều chỉnh các hoạt động giáo dục theo một chuẩn mực nhất định.

Thực hiện Kế hoạch số 739/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Sở GD&ĐT Long An về việc thực hiện công tác KĐCLGD, chuẩn quốc gia cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên năm 2021; Kế hoạch số 2671/SGDĐT-KTQLCL ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Sở GD&ĐT Long An về việc tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài, ngày 10/11/2021, trường THPT chuyên Long An tổ chức đón đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) về KĐCLGD giai đoạn 2 (2016-2020). Đoàn ĐGN bao gồm 09 thành viên đã thực hiện nhiệm vụ kiểm định giúp nhà trường tìm ra những mặt còn hạn chế và đề xuất một số nội dung qua đó giúp nhà trường có những biện pháp cải tiến hoạt động nhằm đạt CLGD bên trong của nhà trường.

1. Một số hình ảnh về buổi làm việc của đoàn ĐGN (nguồn: Thành viên HĐ TĐG)

2. Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị đón đoàn ĐGN (nguồn: Thành viên HĐ TĐG)

3. Hình ảnh Lãnh đạo nhà trường lắng nghe ý kiến kết luận từ đoàn ĐGN (nguồn: Thành viên HĐ TĐG)

Trường THPT chuyên Long An đã thực hiện tự đánh giá (TĐG) và công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2015. Với tầm nhìn, sứ mệnh và nhiệm vụ chung của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh luôn ra sức học tập, lao động, tự trao dồi kiến thức, kĩ năng; tích cực đăng kí thi đua nhằm góp vào thành tích chung của nhà trường.

Thông qua kết luận của đoàn ĐGN, tập thể lãnh đạo cũng như đội ngũ nhà trường mong muốn nhận được những nhận định khách quan về các hoạt động trong nhà trường, từ đó giúp nhà trường có cơ sở cải tiến các hoạt động nhằm tạo sự hài lòng đối với học sinh, Cha Mẹ học sinh và xã hội; giúp nhà trường ngày càng khẳng định uy tín về chất lượng giáo dục đặc biệt là giáo dục mũi nhọn; đồng thời thu hút người học có chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22 tháng 11 năm 2021

Người viết: Vũ Thị Thu Hương - Thành viên tổ Văn phòng

Bài tin liên quan