THÔNG BÁO VIỆC NHẬN PHÒNG Ở KÍ TÚC XÁ CHO HỌC SINH KHỐI 10 - NH 2018-2019

THÔNG BÁO VIỆC NHẬN PHÒNG Ở KÍ TÚC XÁ CHO HỌC SINH KHỐI 10 - NH 2018-2019 

THÔNG BÁO

  Ban giám hiệu xin thông báo đến học sinh và phụ huynh K10 có đăng kí ở kí túc xá như sau:

            1. Danh sách xét duyệt và xếp phòng ở nội trú                         TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY

             Danh sách ở bán trú sẽ thông báo khi học sinh tập trung ngày 13/8/2018

           2. Về việc nhận phòng nội trú:

            - Nhà trường nhờ phụ huynh học sinh được tạm thời phân công là " Đại diện các PH của Phòng" liên hệ với các phụ huynh còn lại theo số điện thoại trong danh sách, thống nhất thời gian cùng nhau nhận phòng như tinh thần nhà trường đã trao đổi với PHHS. Sau khi thống nhất vui lòng báo lại Ban quản lí KTX qua số điện thoại : 02723.599.535 để báo giờ nhận phòng. 

          -  Khi đến KTX vui lòng ghé phòng BQL để được hướng dẫn.

            -Thời gian nhận phòng:  trong 3 ngày 10-12/8/2018

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   Đàm Văn Tuyến 

 

        

Bài tin liên quan