THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020

* Trường THPT chuyên Long An xin thông báo KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

 Xem và tải : KET QUA PHUC KHAO TUYEN SINH VAO LOP 10_CHUYEN LONG AN NH 2019.2020.pdf

 

Bài tin liên quan