THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 ĐĂNG KÍ Ở BÁN TRÚ KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 ĐĂNG KÍ Ở BÁN TRÚ KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2019 - 2020

* Trường THPT chuyên Long An xin thông báo:

- Danh sách học sinh khối 11 đăng kí ở Ký Túc Xá năm học 2019 - 2020 (đính kèm).

- Tải về: DS HS ở Bán trú KTX Khối 11 - NH 2019-2020.xlsx

- Trân trọng!

 

Bài tin liên quan