Họp Cha mẹ và Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019

        SỞ GD&ĐT LONG AN                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc Họp Cha mẹ và Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019

Trường THPT chuyên Long An kính mời các bậc Cha/Mẹ và các em học sinh trúng tuyển vào trường THPT chuyên Long An năm học 2018-2019 dự phiên họp với BGH nhà trường.

1/ Thời gian: Lúc 8h30 ngày thứ Bảy 14/7/2018

2/ Địa điểm: Sảnh Sự kiện của trường THPT chuyên Long An

3/ Thành phần: BGH nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019.

Tải Danh sách trúng tuyển đính kèm DS Trung Tuyen.rar 100%x

4/ Nội dung:

  • Giới thiệu nhà trường, mục tiêu giáo dục, đào tạo…
  • Giới thiệu chương trình học, sách giáo khoa các lớp chuyên, không chuyên.
  • Sinh hoạt các quy định về trang phục, nội quy…
  • Triển khai Kế hoạch khảo sát năng lực Tiếng Anh chương trình thí điểm, nhận đơn đăng kí khảo sát.

Tải Thông báo và kế hoạch đính kèm TẠI ĐÂY

  • Đăng kí ở KTX ( nội trú và bán trú) + Họp học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí ở KTX, tham quan KTX
  • Giải đáp thắc mắc…

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đàm Văn Tuyến

Bài tin liên quan