TRUYỀN THỐNG TỔ BỘ MÔN NGỮ VĂN

----- o0o -----

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Từ năm học 2010 đến 2012, tổ Ngữ văn được ghép chung từ tổ Tiếng Anh - Sử - Địa và được tách ra từ năm học 2013 - 2014. Số lượng thành viên khi ấy gồm 07 thầy cô. Từ năm học 2014 – 2015, tổ tuyển thêm 02 thầy cô từ trường khác chuyển về. Thời điểm hiện tại, tổ gồm 10 giáo viên.

II. THÀNH TÍCH CỦA BỘ MÔN

 1. Thành tích của giáo viên
 • Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: Cô Lê Thị Loan, thầy Nguyễn Thanh Sơn.
 • Thi dạy học tích hợp: cô Lê Thị Loan, cô Nguyễn Thị Kim Phụng đạt giải Ba cấp Bộ
 • Thi sáng tạo đồ dùng dạy học: thầy Nguyễn Thanh Sơn, cô Nguyễn Thị Kim Phụng, cô Đoàn Thị Hồng Sương đạt giải Ba cấp Tỉnh.
 1. Thành tích của học sinh
 • NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TƯỜNG: giải III cấp Quốc gia môn Ngữ văn 2009 2010
 • HUỲNH LƯƠNG PHƯƠNG THƯ: giải III cấp Quốc gia môn Ngữ văn 2011 2012
 • TRẦN KHOA NGUYÊN: giải Khuyến Khích cấp Quốc gia môn Ngữ văn 2012  2013
 • PHÙNG DƯƠNG HẠNH: giải Ba cấp Quốc gia môn Ngữ văn 2013 2014
 • LÊ ĐẶNG QUỲNH NHƯ: giải Khuyến Khích cấp Quốc gia môn Ngữ văn 20132014
 • DƯƠNG NGỌC NGỮ UYÊN: giải Khuyến Khích cấp Quốc gia môn Ngữ văn 20142015
 • CHÂU HUỆ MẪN: giải Khuyến Khích cấp Quốc gia môn ngữ văn 2015 2016
 • ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC: giải Khuyến Khích viết thư Quốc tế UPU năm 20112012;
 • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC: giải II viết thư Quốc tế UPU 2013 2014
 • TRẦN THỊ DIỆU HẢO: giải Khuyến Khích viết thư Quốc tế UPU 2015 2016
 • NGUYỄN THANH TRÚC: giải Triển vọng viết thư Quốc tế UPU 2015 2016

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ  ĐÀO TẠO BỘ MÔN

 1. Hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh.
 2. Bồi dưỡng và phát triển năng lực thẩm mỹ cho học sinh.
 3. Bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho học sinh.

 

 

IV. TỔ NGỮ VĂN HIỆN NAY

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

1. ĐẶNG THANH LOAN

- Năm sinh: 1972

- Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng chuyên môn

- Năm vào ngành: 1994

- Năm về trường: 2010

- Tốt nghiệp ĐH: ngành Sư phạm Ngữ văn, trường ĐHSP TPHCM.

- Tốt nghiệp sau ĐH: Lý luận và phương pháp dạy học Văn – Tiếng Việt - Trường Đại học Sư phạm Huế.

- Di động: 0907.122.979

- Email: dangthanhloan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

  2. LÊ THỊ LOAN

- Năm sinh: 1967

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổ trưởng chuyên môn

- Năm vào ngành: 1990

- Năm về trường: 1998

- Tốt nghiệp ĐH: Tốt nghiệp Đại học tại trường ĐHSP TPHCM, ngành Sư phạm Ngữ văn

- Tốt nghiệp Sau ĐH: tại trường ĐHSP TPHCM, ngành Lý luận và phương pháp dạy học Văn – Tiếng Việt.

- Di động: 01677.470.365

- Email: lethiloan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

  3. ĐOÀN THỊ BẢO TRÂN

- Năm sinh: 1975

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 1999

- Năm về trường: 2011

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Ngữ văn

- Tốt nghiệp sau ĐH:

- Di động: 0946.569.061

- Email: doanthibaotran.c3chuyenlongan@longan.edu.vn 

 

   

 

 

 

4. TRẦN THỊ MỸ LOAN

- Năm sinh: 1981

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2005

- Năm về trường: 2011

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Ngữ Văn, Khoa Ngữ văn ĐHSP TPHCM

- Tốt nghiệp sau ĐH: Ngôn ngữ học – ĐH Vinh

- Di động: 0945.679.006

- Email: tranthimyloan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn  

 

5. NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

 

 

- Năm sinh: 1983

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2005

- Năm về trường: 2009

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Ngữ văn, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

- Tốt nghiệp sau ĐH: Văn học Việt Nam, ĐH Vinh

- Di động: 0938.374.045

- Email: nguyenthikimphung.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

 6. NGUYỄN THANH SƠN

- Năm sinh: 1982

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2005

- Năm về trường: 2014

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Ngữ văn, ĐHSP TP. HCM

- Tốt nghiệp sau ĐH: Ngôn ngữ học, ĐH Vinh

- Di động: 0946.500.461

- Email: nguyenthanhson.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

7. LÊ THỊ DIỄM KIỀU

- Năm sinh: 1986

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2008

- Năm về trường: 2013

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Ngữ văn, ĐHSP. TP HCM

- Tốt nghiệp sau ĐH: ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Văn học nước ngoài.

- Di động: 0979.369.576

- Gmail: lethidiemkieu.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

   8. BÙI VĂN LUÂN

 

 

 

- Năm sinh: 1987

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2012

- Năm về trường: 2012

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Ngữ văn, ĐH Cần Thơ

- Tốt nghiệp sau ĐH:

- Di động: 0985.029.683

- Email: buivanluan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

9. ĐOÀN THỊ HỒNG SƯƠNG

 

 

 

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2010

- Năm về trường: 2014

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Ngữ văn ĐHSP TP.HCM

- Tốt nghiệp sau ĐH: Lý luận văn học – ĐHSP TP. Hồ Chí Minh (2013)

- Di động: 0984.282.632

- Email: doanthihongsuong.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

10. TRẦN THÀNH ĐƯỢC

 

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2014

- Năm về trường: 2017

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Ngữ văn – ĐH Cần Thơ

- Tốt nghiệp sau ĐH: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Văn – Tiếng Việt, trường ĐH Cần Thơ.

- Di động: 0917.406.341

- Email: tranthanhduoc.c3chuyenlongan@longan.edu.vn