TRUYỀN THỐNG TỔ BỘ MÔN TOÁN

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

       Năm học 2009-2010 tổ ghép Toán-Lý có 8 thành viên. Năm 2010, cô Hồ Thị Thanh Mỹ  và thầy Trần Vũ Hoàng Đảo chuyển công tác về trường giảng dạy môn Toán. Năm học 2010-2011, tổ có thêm hai thành viên mới là cô Thi Hồng Hạnh và thầy Dương Thanh Tiến. Năm học 2012-2013, thầy Đỗ Thanh Phong về trường giảng dạy môn Toán, thầy Lâm Hảo về hưu.

 

       Năm học 2013-2014, tổ Toán được thành lập. Năm 2014, tổ có thêm ba thành viên mới là thầy Võ Thanh Phú, thầy Nguyễn Tiến Mãi và cô Nguyễn Khắc Quỳnh Anh. Từ năm học 2014-2015, thầy Bùi Phú Yên tham gia sinh hoạt với tổ Toán. Tháng 10/2015, thầy Nguyễn Văn Minh về hưu. Năm 2016, thầy Phan Văn Trí chuyển công tác về trường giảng dạy môn Toán; cô Phan Thị Thanh Huyền, cô Đặng Thị Hồng Vân và thầy Trần Hoàng Trọng Ân trở là 3 thành viên mới và trẻ nhất của tổ Toán. Tháng 4/2017, thầy Bùi Phú Yên nghỉ hưu theo chế độ. Tháng 2/2018, cô Hồ Thị Thanh Mỹ đến tuổi nghỉ hưu. Số lượng thành viên hiện tại của tổ Toán là 14.

 

II. THÀNH TÍCH CỦA BỘ MÔN

 

 

Năm học

Số HS đạt giải HSG văn hóa,  KHKT cấp tỉnh

    Số HS

đạt giải HSG MTCT, Violympic cấp tỉnh

HS đạt giải HSG MTCT cấp khu vực

 

 

HS đạt giải HSG từ cấp khu vực trở lên

 

2009-2010

 

HSGVH: 7

 

MTCT: 9

 

 

 

- Olympic 30/4 lớp 10: Bùi Lê Mạnh Hùng đạt HCB

- Olympic 30/4 lớp 11: Lê Thành Văn, Huỳnh Thanh Tùng đạt HCB

 

 

 

2010-2011

 

 

 

HSGVH: 13

 

 

 

MTCT: 9

 

 

Nguyễn Quốc Bảo, Lê Thành Văn đạt giải KK

- Huỳnh Thanh Tùng đạt giải khuyến khích (KK) HSGQG

- Olympic 30/4 lớp 10: Huỳnh Công Trí đạt HCB; Nguyễn Hạ Quỳnh, Nguyễn Ngọc Lam Tuyền đạt HCĐ

- Olympic 30/4 lớp 11: Phạm Quỳnh Anh Trúc đạt HCB, Trần Công Thiện đạt HCĐ

 

2011-2012

 

HSGVH: 14

 

MTCT: 9

 

Bùi Lê Mạnh Hùng đạt giải nhất

- Bùi Lê Mạnh Hùng, Trần Công Thiện đạt giải KK HSGQG

- Olympic 30/4 lớp 10: Nguyễn Hữu Minh Nguyệt, Chu Thị Thu Hiền đạt HCB; Đoàn Duy đạt HCĐ

 

 

 

 

2012-2013

 

 

 

 

HSGVH: 13

 

 

 

 

MTCT: 8

Violymic: 18

 

 

Nguyễn Hạ Quỳnh, Phan Nhật Thảo Nguyên đạt giải ba

- Chu Thị Thu Hiền đạt giải KK HSGQG

- Olympic 30/4 lớp 10: Nguyễn Minh Trí, Châu Hòa Nhân đạt HCB 

- Olympic 30/4 lớp 11: Trần Thành Phát, Chu Thị Thu Hiền đạt HCV; Lê Nguyễn Thúy Quỳnh đạt HCB

- HOMC: Nguyễn Minh Trí  đạt giải ba

- Violymic cấp QG: 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, 4 giải khuyến khích

 

 

 

 

 

 

2013-2014

 

 

 

 

 

 

HSGVH: 10

 

 

 

 

 

 

MTCT: 9

Violymic: 41

 

 

 

 

 

Chu Thị Thu Hiền đạt giải nhất

- Chu Thị Thu Hiền đạt giải ba HSGQG

- Olympic 30/4 lớp 10: Lê Hồng Phúc đạt HCĐ

- Olympic 30/4 lớp 11: Châu Hòa Nhân, Trịnh Thị Trang Thảo đạt HCB

- HOMC: Trần Quốc Khánh đạt giải nhì; Lê Hồng Phúc, Nguyễn Thị Hồng Phướng đạt giải ba; Lương Ngọc Lan Hương đạt giải KK.

- Trại hè Phương Nam: Nguyễn Lê Hoàng Vương đạt HCV, Nguyễn Thị Hồng Phướng đạt HCB; Trần Quốc Khánh, Lê Hồng Phúc đạt HCĐ

- Violymic cấp QG: 1 huy chương đồng, 1 giải khuyến khích

 

 

 

2014-2015

 

 

 

HSGVH: 12

 

 

 

MTCT: 3

(MTCT chỉ thi lớp 12)

Violymic: 41

 

- HOMC: Phạm Quốc Thắng đạt giải nhì, Bùi Thanh Long đạt giải ba, Võ Quốc Thịnh đạt giải KK

- Trại hè Phương Nam: Đặng Thành Trung đạt HCB; Phạm Quốc Thắng, Bùi Thanh Long đạt HCĐ

- Violymic cấp QG: Trần Quốc Khánh đạt HCB, Lương Ngọc Lan Hương đạt HCĐ

 

 

2015-2016

 

 

HSGVH: 14

KHKT: 2

 

 

MTCT: 9

 Violymic: 48

Lê Hồng Phúc đạt giải nhì, Phạm Quốc Thắng đạt giải ba

- Lê Hoàng Đạt, Đặng Thành Trung đạt giải KK cấp quốc gia KHKT

- HOMC: Nguyễn Thị Ngân Trúc đạt giải ba

- Trại hè Phương Nam: Nguyễn Thị Ngân Trúc đạt HCB

 

 

 

2016-2017

 

 

 

HSGVH: 15

 

 

 

MTCT: 8

Violymic: 30

 

 

 

Phạm Quốc Thắng đạt giải ba

- Olympic 30/4 lớp 10: Phan Quí Lộc, Lê Quốc Thịnh đạt HCB

- Olympic 30/4 lớp 11: Nguyễn Thị Ngân Trúc đạt HCV

- Trại hè Phương Nam: Đinh Đăng Định đạt HCB, Phan Quí Lộc đạt HCĐ

- Violymic cấp QG: Nguyễn Thị Ngân Trúc, Phạm Xuân Thy đạt HCĐ; Trương Bảo Trân, Trần Hồ Minh Thông đạt giải KK

 

* Năm học 2011-2012, thầy Đàm Văn Tuyến đạt giải ba cấp tỉnh Cuộc thi Sáng tạo đồ dùng dạy học môn Vật Lý.

* Năm 2009, thầy Đỗ Phạm Thanh Tú đạt giải nhất cấp tỉnh môn Toán tại Hội thi Đổi mới phương pháp dạy học.

* Năm học 2012-2013, cô Thi Hồng Hạnh đạt giải ba cấp tỉnh môn Toán tại Hội thi Đổi mới phương pháp dạy học.

* Năm học 2014-2015, thầy Võ Thanh Phú đạt giải nhì cấp tỉnh Cuộc thi Sáng tạo đồ dùng dạy học môn Toán.

* Năm học 2015-2016, thầy Đỗ Thanh Phong đạt giải ba cấp tỉnh Hội thi GV giỏi môn Toán.

 

 

 

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ  ĐÀO TẠO CỦA BỘ MÔN HIỆN NAY

    - Thực hiện theo mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo chung của nhà trường.

    - Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn Toán tham gia các kỳ thi HSG đạt thành tích cao; chú trọng dạy học phát triển năng lực giúp HS đạt kết quả cao ở kỳ thi THPT quốc gia.

 

IV. TỔ TOÁN HIỆN NAY

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ TOÁN

            1. Trần Văn Chín

- Năm sinh: 20/06/1961

- Chức vụ hiện nay: Hiệu trưởng

- Năm vào ngành: 1983

- Năm về trường: 2013

- Tốt nghiệp Đại Học: Sư phạm Toán-ĐHSP tp Hồ Chí Minh

- Tốt nghiệp sau Đại Học: Quản lý Giáo dục-ĐHSP - ĐH Huế

- Liên lạc:

+ Điện thoại: 0933864749

+ Email: tranvanchin.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

2. Đỗ Phạm Thanh Tú

- Năm sinh: 08/01/1981

- Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng

- Năm vào ngành: 2003

- Năm về trường: 2006

- Tốt nghiệp Đại Học: Sư phạm Toán-ĐHSP tp Hồ Chí Minh

- Tốt nghiệp sau Đại Học: Didactique Toán- ĐHSP tp Hồ Chí Minh

- Liên lạc:

+ Điện thoại: 0918892723

+ Email: DoPhamThanhTu.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

3. Trần Vũ Hoàng Đảo

- Năm sinh: 13/06/1981

- Chức vụ hiện nay: Tổ phó

- Năm vào ngành: 2004

- Năm về trường: 2010

- Tốt nghiệp Đại Học: Sư phạm Toán-ĐHSP tp Hồ Chí Minh

- Tốt nghiệp sau Đại Học:Toán ứng dụng-Đại học Bách Khoa TPHCM

- Liên lạc:

    +Điện thoại: 0902931144

    +Email: tranvuhoangdao.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Phan Thị Thanh Huyền

- Năm sinh: 12/06/1989

- Chức vụ hiện nay: Tổ viên

- Năm vào ngành: 2014

- Năm về trường: 2016

- Tốt nghiệp Đại Học: Sư phạm Toán-Đại học Cần Thơ

- Tốt nghiệp sau Đại Học: Toán giải tích - Đại học Vinh

- Liên lạc:

    +Điện thoại:0987307863

    +Email:phanthithanhhuyen.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

5. Hoàng Thanh Long

 

- Năm sinh: 24/08/1979

- Chức vụ hiện nay: Tổ phó

- Năm vào ngành: 2005

- Năm về trường: 2005

- Tốt nghiệp Đại Học: Toán Giải tích -Đại học KHTN TP.HCM

- Tốt nghiệp sau Đại Học:Toán giải tích -Đại học KHTN TP.HCM

- Liên lạc:

    +Điện thoại: 0909091020

    +Email: Hoangthanhlong.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

6. Thi Hồng Hạnh

- Năm sinh: 16/09/1981

- Chức vụ hiện nay: Tổ viên

- Năm vào ngành: 2003

- Năm về trường: 2011

- Tốt nghiệp Đại Học: Sư phạm Toán-ĐHSP tp Hồ Chí Minh

- Tốt nghiệp sau Đại Học: Toán giải tích - ĐHKHTN TPHCM

- Liên lạc:

    +Điện thoại:0909923949

    +Email:thihonghanh.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

7. Dương Thanh Tiến

- Năm sinh:09/09/1988

- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đoàn trường, Tổ viên

- Năm vào ngành: 2011

- Năm về trường: 2011

- Tốt nghiệp Đại Học: Sư phạm Toán-Đại học Cần Thơ

- Tốt nghiệp sau Đại Học:LL&PPDH BM TOÁN - Đại học Vinh

- Liên lạc:

    +Điện thoại:0947342448

    +Email:duongthanhtien.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

8. Đỗ Thanh Phong

-Năm sinh: 16/02/1988

-Chức vụ hiện nay: Tổ viên

-Năm vào ngành: 2012

-Năm về trường: 2012

-Tốt nghiệp Đại Học: Sư phạm Toán-ĐHSP tp Hồ Chí Minh

-Tốt nghiệp sau Đại Học: Lí Thuyết XS và Thống kê-ĐHKHTN TPHCM

-Liên lạc:

    +Điện thoại: 01257160288

    +Email:dothanhphong.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

9. Phan Văn Trí

 

-Năm sinh: 15/04/1981

-Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Công đoàn CS, Tổ viên

-Năm vào ngành: 2004

-Năm về trường: 2016

-Tốt nghiệp Đại Học: Cử nhân Toán-ĐHSP tp Hồ Chí Minh

-Liên lạc:

    +Điện thoại:01688941154

    +Email:phanvantri.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Võ Thanh Phú

-Năm sinh: 20/04/1981

-Chức vụ hiện nay: Tổ viên

-Năm vào ngành: 2004

-Năm về trường: 2014

-Tốt nghiệp Đại Học: Cử nhân Toán -ĐHSP tp Hồ Chí Minh

-Tốt nghiệp sau Đại Học: LL&PPDHBM Toán- ĐHSP tp Hồ Chí Minh

-Liên lạc:

    +Điện thoại: 0908664652

    +Email: vothanhphu.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

11. Nguyễn Khắc Quỳnh Anh

- Năm sinh: 12/11/1988

- Chức vụ hiện nay: Tổ viên, Tổ phó Công đoàn

-Năm vào ngành: 2010

-Năm về trường: 2014

-Tốt nghiệp Đại Học: Sư phạm Toán-Đại học Tiền Giang

-Tốt nghiệp sau Đại Học: Toán giải tích-ĐHSP TPHCM

-Liên lạc:

    +Điện thoại:01697848109

    +Email:nguyenkhachuynhanh.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

12. Nguyễn Tiến Mãi

 

- Năm sinh: 15/08/1985

- Chức vụ hiện nay: Tổ viên, Tổ trưởng Công đoàn

- Năm vào ngành: 2008

- Năm về trường: 2014

- Tốt nghiệp Đại Học: Toán Giải tích-ĐH KHTN

- Tốt nghiệp sau Đại Học: Toán giải tích-Kaiserslautern Uni.

- Liên lạc:

    +Điện thoại: 0948782173

    +Email: nguyentienmai.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Đặng Thị Hồng Vân

-Năm sinh: 16/02/1991

-Chức vụ hiện nay: Tổ viên

-Năm vào ngành: 2016

-Năm về trường: 2016

-Tốt nghiệp Đại Học: Sư phạm Toán-ĐHSP tp Hồ Chí Minh

-Tốt nghiệp sau Đại Học: LL&PPDHBM Toán-Đại học Sư Phạm TPHCM

-Liên lạc:

    + Điện thoại: 01285871660

    + Email: dangthihongvan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

14. Trần Hoàng Trọng Ân

- Năm sinh: 04/10/1991

- Chức vụ hiện nay: Tổ viên

- Năm vào ngành: 2016

- Năm về trường: 2016

-Tốt nghiệp Đại Học: Cử nhân Toán-Đại học KHTN TPHCM

-Tốt nghiệp sau Đại Học: Toán ứng dụng- Université Fr. Rabelais

-Liên lạc:

    + Điện thoại: 0937410875

    + Email: tranhoangtrongan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ

 

 

Tổ Toán-Lý họp mặt ngày 20/11/2011

 

 

 

Tổ Toán năm học 2014-2015

 

 

 

 

 

GV Toán tham gia tập huấn tại Cần Thơ 7/2016

Thầy Bùi Phú Yên nghỉ hưu tháng 4/2017

 

 

 

Đội HSG Toán tham dự Trường hè Toán học phía Nam 2017 tại Bình Dương

 

 

Phát thưởng Cuộc thi “Chinh phục thử thách” – CLB Toán 2017

 

Tổ Toán ngày khai giảng năm học 2017-2018

 

 

Cô Hồ Thị Thanh Mỹ nghỉ hưu tháng 2/2018