TỔ SỬ-ĐỊA-THƯ VIỆN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

       Tổ chuyên môn Sử-Địa-Thư viện được thành lập vào tháng 9 năm học 2020-2021 gồm 6 thành viên. Nhiệm vụ chính của tổ đảm bảo tốt công tác giảng dạy, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Tập thể Tổ Sử-Địa-Thư viện là một tập thể đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổ chuyên môn Sử-Địa-Thư viện luôn đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh nhà. Năm học 2019-2020 bộ môn Lịch sử đã xuất sắc có 02 học sinh đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia, bộ môn Địa lý có 08 học sinh đạt giải cấp tỉnh, bộ phận thư viện 2 năm liền đạt danh hiệu Thư viện trường học xuất sắc ứng dụng thành công mô hình thư viện điện tử trong trường học.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ SỬ-ĐỊA-THƯ VIỆN

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Tổ trưởng

Môn giảng dạy: Lịch sử

 

Giản Thị Kim Phương

Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn

Môn giảng dạy: Lịch sử

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Tổ viên

Môn giảng dạy: Địa lý

 

 

Nguyễn Long Toàn

Chức vụ: Tổ viên

Môn giảng dạy: Địa lý

 

 

 

Lê Phạm Thị Huyền Trang

Chức vụ: Tổ viên

Bộ phận: Thư viện

 

 

Trần Minh Thư

Chức vụ: Tổ viên

Bộ phận: Thư viện