TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

TỔ CÔNG NGHỆ - TIN HỌC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

(2010-2017)

----------------------

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Sau khi Trường THPT Chuyên Long An thành lập, ngày 22 tháng 2 năm 2010 trường chính thức tổ chức hoạt động tại một phần cơ sở vật chất của Trường THPT Tân An, ngay sau khi ổn định công tác dạy học, trường đã thành lập các tổ Chuyên môn và Văn phòng. Lúc đó gồm có 5 tổ (4 tổ CM và tổ hành chánh), trong đó có tổ Tin học - Thể dục - Công nghệ - Giáo dục Công dân với thành viên như sau:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

BỘ MÔN

1

Hồ Quang Phương

Tổ trưởng

Thể dục

2

Nguyễn Văn Ưng

Tổ phó

Thể dục

3

Bùi Phú Yên

Giáo viên

Tin học

4

Trương Thị Tuyết Hoa

Giáo viên

Tin học

5

Nguyễn Thị Hồng Vỹ

Giáo viên

Công nghệ

6

Lê Mộng Giang Hồ

Giáo viên

Công nghệ

7

Nguyễn Thị Diễm

Giáo viên

Công dân

8

Thái Phượng Nghi

Giáo viên

Công dân

Từ năm học 2013-2014, có sự thay đổi về tổ chuyên môn, nhóm Tin học sinh hoạt chung với tổ Lý – Tin học. Tổ Thể dục - Công dân - Công nghệ gồm các thành viên:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

BỘ MÔN

1

Hồ Quang Phương

Tổ trưởng

Thể dục

2

Nguyễn Văn Ưng

Giáo viên

Thể dục

3

Nguyễn Phát Đạt

Giáo viên

Thể dục

4

Nguyễn Thị Hồng Vỹ

Giáo viên

Công nghệ

5

Lê Mộng Giang Hồ

Tổ phó

Công nghệ

6

Nguyễn Lê Hữu Hạnh

Giáo viên

Công nghệ

7

Nguyễn Thị Diễm

Giáo viên

Công dân

8

Thái Phượng Nghi

Giáo viên

Công dân

Đến đầu năm học 2014-2015, Trường THPT Chuyên Long An chính thức chuyển đến hoạt động ở cơ sở số 112 Nguyễn Minh Đường, Phường 4, TP Tân An như hiện nay; Trường thành lập 8 tổ chuyên môn và tổ Văn phòng; bộ môn Công dân tách ra sinh hoạt với Tổ Công dân – Thể dục. Tổ Công nghệ - Tin học được thành lập, gồm có các thành viên:

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

BỘ MÔN

1

Nguyễn Lê Hữu Hạnh

Tổ trưởng

Công nghệ

2

Lê Mộng Giang Hồ

Giáo viên

Công nghệ

3

Nguyễn Thị Hồng Vỹ

Giáo viên

Công nghệ

4

Bùi Phú Yên

Giáo viên

Tin học

5

Trương Thị Tuyết Hoa

Tổ phó

Tin học

6

Trần Thị Thanh Trúc

Giáo viên

Tin học

7

Dương Quang Triết

Nhân viên

Tin học

8

Nguyễn Khánh Hòa

Giáo viên

Tin học

9

Nguyễn Ngọc Kim Trang

Giáo viên

Tin học

 

Sau đó có nhận thêm giáo viên chuyển công tác đến, nhân viên chuyển công tác đi, giáo viên về nghỉ hưu và có nhân viên mới vào ngành cùng sinh hoạt trong tổ.

Đến năm học 2017-2018 hiện nay, Tổ Công nghệ - Tin học gồm có các thành viên:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

BỘ MÔN

1

Nguyễn Lê Hữu Hạnh

Giáo viên

Công nghệ

2

Lê Mộng Giang Hồ

Giáo viên

Công nghệ

3

Nguyễn Thị Hồng Vỹ

Tổ trưởng

Công nghệ

4

Trương Văn Biên

Giáo viên

Công nghệ

5

Trương Thị Tuyết Hoa

Giáo viên

Tin học

6

Trần Thị Thanh Trúc

Giáo viên

Tin học

7

Nguyễn Khánh Hòa

Tổ phó

Tin học

8

Nguyễn Ngọc Kim Trang

Giáo viên

Tin học

9

Nguyễn Đỗ Đức Lộc

Nhân viên

Tin học

 

Nhóm Sinh

 • Năm 2010 – 2011 thành lập trường THPT Chuyên Long An, nhóm bộ môn Sinh thuộc tổ Hóa – Sinh.
 • Năm 2011 – 2012 thành lập tổ Hóa – Sinh – Địa.
 • Năm 2012 – 2013 nhóm bộ môn Sinh thuộc tổ Hóa – Sinh.
 • Năm 2014 – 2015 thành lâp tổ Sinh – Sử Địa.
 • Năm 2017 – 2018

+ HK1: thành lập tổ Sinh.

+ HK2: nhóm bộ môn Sinh thuộc tổ Sinh – Công nghệ - Tin học.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM VỀ TRƯỜNG

GHI CHÚ

1

Phan Thị Minh Tâm

2010

Nghỉ hưu

2

Hồ Tường Vân

2010

Nghỉ hưu

3

Nguyễn Thị Như An

2010

Phó hiệu trưởng

4

Võ Thị Thanh Quyên

2011

Giáo viên

5

Huỳnh Thị Ngọc Xuân

2014

Tổ trưởng

6

Trần Thị Bích Quyên

2014

Giáo viên

7

Võ Thị HuyềnTrâm

2016

Đã chuyển công tác

8

Đoàn Văn Xem

2016

Giáo viên

9

Võ Thị Trúc Ly

2017

Nhân viên thiết bị

 

II. THÀNH TÍCH CỦA BỘ MÔN TIN HỌC

 1. THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH MÔN TIN.

BẢNG THỐNG KÊ THÀNH TÍCH HỌC SINH

STT

THỜI GIAN

GIẢI

HSG VH

CẤP TỈNH

HSG VH

QUỐC GIA

OLYMPIC

30.4

TIN HỌC TRẺ CẤP TỈNH

TIN HỌC TRẺ QG

TRẠI HÈ

PHƯƠNG NAM

ROBO

TACON

1

2009 - 2010

8

 

2

5

 

 

 

2

2010 - 2011

5

2

2

4

1

 

 

3

2011- 2012

11

1

4

6

 

 

 

4

2012 - 2013

7

1

2

5

 

 

 

5

2013 - 2014

4

 

 

3

 

 

 

6

2014 - 2015

2

 

1

2

 

 

 

7

2015 - 2016

5

 

1

2

 

1

6

8

2016 - 2017

5

 

3

2

 

3

 

DANH SÁC HỌC SINH TIÊU BIỂU

 1. Nguyễn Hoàng Khánh Duy
  • Năm học 2010 - 2011: giải ba HSG VH cấp Quốc gia, giải nhì HSG VH cấp Tỉnh, giải vàng Olympic 30.04, giải 3 Tin học trẻ cấp Tỉnh
  • Năm học 2011 - 2012: giải nhì HSG VH cấp Quốc gia, giải nhất HSG VH cấp Tỉnh, giải bạc 30.4, giải nhất Tin học trẻ cấp Tỉnh
  • Năm học 2012 - 2013: giải ba HSG VH cấp Quốc gia, giải nhất HSG VH cấp Tỉnh, giải nhất Tin học trẻ cấp Tỉnh
 2. Nguyễn Hữu Thiện
  • Năm học 2009 - 2010: giải ba HSG VH cấp Tỉnh, giải đồng Olympic 30.04, giải ba Tin học trẻ cấp Tỉnh
  • Năm học 2010 - 2011: giải ba HSG VH cấp Quốc gia, giải nhất HSG VH cấp Tỉnh, giải ba Tin học trẻ cấp Tỉnh
 3. Lê Thị Hải Yến
  • Năm học 2009 – 2010: giải nhất HSG VH cấp Tỉnh
  • Năm học 2010 – 2011: giải ba HSG VH, giải nhất Tin học trẻ cấp Tỉnh, giải KK Tin học trẻ cấp Quốc gia
 4. Ngọc Huy Thông
  • Năm học 2011 2012 : giải nhì HSG VH cấp Tỉnh, giải đồng Olympic 30.04, giải nhì Tin học trẻ cấp Tỉnh
  • Năm học 2012 – 2013: giải ba HSG VH cấp Tỉnh, giải bạc Olympic 30.04, giải nhì Tin học trẻ cấp Tỉnh
  • Năm học 2013 – 2014: giải KK HSG VH cấp Tỉnh, giải nhất Tin học trẻ cấp Tỉnh.

2. THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH BỘ MÔN SINH HỌC

Tính từ năm học 2009 – 2010 đến nay, thầy trò của Tổ chuyên môn Sinh đã lập được khá nhiều thành tích rất đáng khích lệ.

2.1 Cấp Tỉnh:

 • HSG văn hóa

Năm học

Thành tích

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải KK

Tổng

2009 - 2010

 

 

 

 

 

2010 – 2011

 

 

 

 

 

2011 – 2012

 

 

 

 

 

2012 – 2013

 

 

 

 

 

2013 – 2014

 

 

 

 

 

2014 – 2015

02

04

06

01

13

2015 – 2016

02

07

03

00

12

2016 – 2017

02

05

04

01

12

2017 - 2018

02

08

05

00

15

 

 • Thực hành Lý – Hóa – Sinh

Năm học 2016 – 2017: Giải nhì Cuộc thi thực hành Sinh học cấp Tỉnh.

Năm học 2017 – 2018: Giải khuyến khích cuộc thi thực hành Sinh học cấp tỉnh.

 

2.2 Cấp khu vực – Quốc gia:

Năm học

Họ tên học sinh

Thành tích

2009 – 2010

 

 

2010 – 2011

Trương Hà My

Chu Tường Ngọc

Trần Thị Thu Giang

Phạm Minh Huấn

Giải Ba HSG văn hóa cấp Quốc gia.

Giải KK HSG văn hóa cấp Quốc gia.

Giải KK HSG văn hóa cấp Quốc gia.

Giải KK HSG văn hóa cấp Quốc gia.

2011 – 2012

Trần Thị Thu Giang

Văn Thị Cẩm Thu

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Minh Thưởng

Giải KK HSG văn hóa cấp Quốc gia.

HCB Olympic 30/4

HCB Olympic 30/4

HCB Olympic 30/4

2012 – 2013

Thái Thị Kim Ái

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Minh Thưởng

Nguyễn Tấn Bửu

PhanVõ Thu Nga

HCV Olympic 30/4

HCB Olympic 30/4

HCĐ Olympic 30/4

HCB Olympic 30/4

HCĐ Olympic 30/4

2013 – 2014

Nguyễn Minh Thưởng

 

Nguyễn Trung Hiếu

 

Thái Thị Kim Ái

 

NguyễnTấnBửu

PhanVõ Thu Nga

NguyễnThịHoài Thu

TrầnThànhTín

NguyễnThịPhươngQuỳnh

Giải Nhất Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực.

Giải Nhì Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực.

Giải KK Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực.

HCB Olympic 30/4

HCĐ Olympic 30/4

HCB Olympic 30/4

HCĐ Olympic 30/4

HCĐ Olympic 30/4

2014 – 2015

Nguyễn Tấn Bửu

 

Trần Thành Tín

Lê Hoàng Đạt

Nguyễn Đặng Thanh Phong

Giải Ba Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực.

HCĐ Olympic 30/4.

HCĐ Trại hè Phương Nam

HCĐ Trại hè Phương Nam

2015 – 2016

Trần Thành Tín

 

 

Hồ Thị Phương Quỳnh

Đoàn Hữu Tài

Trần Hoàng Việt

Giải KK HSG văn hóa cấp Quốc gia

Giải KK Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực.

HCB Trại hè Phương Nam.

HCĐ Trại hè Phương Nam.

HCĐ Trại hè Phương Nam.

2016 – 2017

Hồ Thị Phương Quỳnh

Đoàn Hữu Tài

Lâm Anh Kiệt

Nguyễn Minh Thành Đạt

Lưu Trọng Nghĩa

HCB Olympic 30/4.

HCĐ Olympic 30/4.

HCĐ Olympic 30/4.

HCB Trại hè Phương Nam.

HCĐ Trại hè Phương Nam.

 

 1. THÀNH TÍCH CỦA GIÁO VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

NĂM HỌC

THÀNH TÍCH

1

Trương Thị Tuyết Hoa

Tin học

2012-2013

 

 • Đạt giải II môn Tin học tại Hội thi Đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT tỉnh Long An.
 • Hướng dẫn HS thi KHKT đạt giải Nhì cấp Tỉnh, giải KK cấp Quốc gia.
 • GVG cấp trường
 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở.

2013-2014

 

 • GVG cấp trường
 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở.

2015-2016

 • Giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm học 2015 – 2016.
 • Hướng dẫn học sinh thi NCKH KT đạt giải nhì cấp Tỉnh, giải KK cấp Quốc gia

2

Nguyễn Khánh Hòa

Tin học

2015-2016

 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở.

2016-2017

 • GVG cấp trường
 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở.
 • Đạt giải nhất Hội thi “Sáng tạo giáo án tương tác bằng phần mềm ActivInspire” cấp Tỉnh.

2017 - 2018

 • GVG cấp trường

3

Nguyễn Ngọc Kim Trang

Tin học

2015-2016

 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở.

2017-2018

 • GVG cấp trường

4

Trần Thị Thanh Trúc

Tin học

2014 - 2015

 • GVG cấp trường

 

 

5

Nguyễn Thị Hồng Vỹ

Công nghệ

2012-2013

 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở.

2013-2014

 

 • Hướng dẫn HS thi KHKT đạt giải Ba cấp Tỉnh, giải Nhì cấp Quốc gia.
 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở.

2014-2015

 

 • Hướng dẫn HS thi KHKT đạt giải KK cấp Tỉnh.
 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở.

2015-2016

 • Hướng dẫn HS thi KHKT đạt giải KK cấp Tỉnh.

2016-2017

 

 • Hướng dẫn HS thi KHKT đạt giải Nhì cấp Tỉnh. Giải KK cấp Quốc gia.

2017-2018

 

 • Hướng dẫn HS thi KHKT đạt giải Ba cấp Tỉnh, được chọn dự thi cấp quốc gia.

6

Nguyễn Lê Hữu Hạnh

Công nghệ

2013-2014

 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở

2014-2015

 • Chiến sỹ thi đua Cơ sở
 • GVG cấp trường

7

Lê Mộng Giang Hồ

Công nghệ

2012-2013

 • GVG cấp trường

2015-2016

 • GVG cấp trường

8

Trương Văn Biên

Công nghệ

2016-2017

 • GVG cấp trường

2017-2018

 • GVG cấp trường

1

Nguyễn Thị Như An

Sinhhọc

2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014

 

 

 

 

2014-2015

+ Hướng dẫn học sinh thi KHKT dành cho Hs trung học đạt giải KK cấp QG năm học 2012-2013

+ Hướng dẫn học sinh thi STTTN nhi đồng đạt Giải đặc biệt cấp tỉnh, Giải khuyến khích cuộc thi STTTN nhi đồng cấp trung ươngnăm 2013,

Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở

Hướng dẫn học sinh thi STTTN nhi đồng đạt giải nhì cấp tỉnh, Giải khuyến khích cuộc thi STTTN nhi đồng cấp trung ương năm 2014    

Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Long An năm 2015       

2

Huỳnh Thị Ngọc Xuân

Sinhhọc

2011- 2012

Chiến sỹ thi đua Cơ sở.

3

Võ Thị Thanh Quyên

Sinhhọc

2012-2013

 

2013 -2014

2015-2016

 

- Giải nhất Hội thi Sáng tạo đồ dùng dạy học cấp Tỉnh.

- Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

- Giải Nhì Cuộc thi thiết kế giáo án tương tác bằng phần mềm ActiveInspire cấp Tỉnh.

- Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

4

Trần Thị Bích Quyên

Sinhhọc

2014 -2015

 

 

2016 -2017

+ Hướng dẫn HS thi KHKT đạt giải Nhất cấp Tỉnh, được chọn dự thi cấp quốc gia.

+ Giải Nhất cuộc thi Thiết kế giáo án điện tử E-Learning cấp Tỉnh.

 

5

Đoàn Văn Xem

Sinhhọc

2012-2013

 

 

2014-2015

 

 

 

 

 

 

2015-2016

2016 -2017

Giải Nhất Cuộc thi đổi mới phương pháp dạy học cấp Tỉnh.

+ Giải Nhì Hội thi Sáng tạo đồ dùng dạy học cấp Tỉnh.

+ Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ Nhận Bằng khen của UBND Tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

        

 

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ  ĐÀO TẠO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

          1. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức của nhà giáo và học sinh.

           2. Thực hiện đầy đủ, đúng quy chế chuyên môn - nghiệp vụ và có hiệu quả kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, dạy lý thuyết gắn với thực hành. Tiếp tục thực hiện mô hình dạy học gắn liền với sản xuất kinh doanh trong dạy nghề phổ thông cho học sinh.

           3. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên trong tổ. Khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giáo viên.

           4. Nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung bồi dưỡng đội tuyển học sinh có năng khiếu, phát huy việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

           5. Tích cực hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phát động. Đẩy mạnh hoạt động VH, VN, TDTT, công tác xã hội.

 

IV. TỔ  SINH - CÔNG NGHỆ - TIN HỌC HIỆN NAY

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

 1. Nguyễn Thị Hồng Vỹ

- Năm sinh: 21-7-1974

- Chức vụ hiện nay:  Phó tổ trưởng

- Năm vào ngành: Tháng 09/1999

- Năm về trường: Tháng 02 năm 2010

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

- Tốt nghiệp sau ĐH: Quản lý giáo dục. Trường Đại học Vinh.

- Liên lạc:

 • + ĐT: 0938 371 869
 • + Email: nguyenthihongvy.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
 1. Lê Mộng Giang Hồ

 

Description: C:\Users\Asus PC\Downloads\IMG_20171125_155851.JPG

 

 

- Năm sinh: 08/04/1974

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 9- 2002

- Năm về trường: Tháng 02 năm 2010

- Tốt nghiệp ĐH: ngành Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

- Liên lạc:

 • + ĐT: 0909 688 846
 • + Email: lemonggiangho.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

3.   Nguyễn Lê Hữu Hạnh

 

Description: C:\Users\Asus PC\Desktop\GV.08371.061_2014_11_29_07_28_42.JPG

 

- Năm sinh: 18/05/1978

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2003

- Năm về trường: 2013

- Tốt nghiệp ĐH: ngành Kỹ thuật nông nghiệp, ĐH Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

- Liên lạc:

 • + ĐT: 0918255256
 • + Email: nguyenlehuuhanh.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

4.  Trương Văn Biên

 

- Năm sinh: 11/07/1972

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành:  10 /2001

- Năm về trường: tháng 08/ 2015

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

- Liên lạc:

 • + ĐT: 0985008365
 • + Email: truongvanbien.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

5.   Trương Thị Tuyết Hoa

 

 

-Năm sinh: 11/01/1985

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2008

- Năm về trường: Tháng 02 năm 2010

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Tin học, ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tốt nghiệp sau ĐH: Khoa học máy tính, ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG TP. HCM

- Liên lạc:

 • + ĐT: 0917820002
 • + Email: truongthituyethoa.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

6.   Trần Thị Thanh Trúc

- Năm sinh: 02/09/1989

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2012

- Năm về trường: 2012

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Tin học, ĐH Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tốt nghiệp sau ĐH: Khoa học máy tính, ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG TP. HCM

- Liên lạc:

 • + ĐT: 016 77 463 072
 • + Email: tranthithanhtruc.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

7.   Nguyễn Khánh Hòa

Description: C:\Users\Asus PC\Desktop\unnamed.jpg

- Năm sinh: 20/11/1992

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2014

- Năm về trường: 2014

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Tin học, ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

- Liên lạc

 • + ĐT: 0968 075 550
 • + Email: nguyenkhanhhoa.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

8.  Nguyễn Ngọc Kim Trang

- Năm sinh: 21/01/1992

- Chức vụ hiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành: 2014

- Năm về trường: 2014

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Tin học, ĐH Sư phạm Tin học, ĐH Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh

- Liên lạc:

 • + ĐT: 0937274157
 • + Email:nguyenngockimtrang.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 9.   Nguyễn Đỗ Đức Lộc

 

Description: C:\Users\Asus PC\Downloads\DSC01569.JPG

 

- Năm sinh: 18/08/1990

- Chức vụ hiện nay: nhân viên thiết bị

- Năm vào ngành: 2017

- Năm về trường: 2017

- Tốt nghiệp ĐH: Sư phạm Toán Tin học, ĐH Cần Thơ

- Liên lạc:

 • + ĐT: 0973437531
 • + Email: nguyendoducloc.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

10. Cô Huỳnh Thị Ngọc Xuân

02-Co Xuan

- Nămsinh: 1971

- Chứcvụhiện nay: Tổ trưởng chuyên môn

- Năm vào ngành:1993

- Năm về trường: 2014

- Tốt nghiệp ĐH: SP Sinh – ĐH SP TP Hồ Chí Minh

- Liên lạc: ĐT: 0986 232 019

- Email:huynhthingocxuan.c3chuyenlonga@longan.edu.vn

 

 

11. Cô Võ Thị Thanh Quyên

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

 

- Năm sinh: 1989

- Chức vụ hiện nay:Giáo viên

- Năm vào ngành: 2011

- Năm về trường: 2011

- Tốt nghiệp ĐH: SP Sinh học – ĐH Cần Thơ

- Tốt nghiệp sau ĐH: Sinh thái học – ĐH SPTP.Hồ Chí Minh  năm 2017

- Liên lạc: ĐT: 0976 187 208

- Email:vothithanhquyen.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

 

12. Cô Nguyễn Thị Như An

 

Ảnh ( thẻhoặcchân dung, bánthân)

 

 

 

- Nămsinh: 1976

- Chứcvụhiện nay: Phó Hiệu trưởng

- Năm vào ngành:1997

- Năm về trường: 2010

- Tốt nghiệp ĐH: SP Sinh học – ĐH SP TP Hồ Chí Minh

- Tốt nghiệp sau ĐH: Chuyên ngành Lí luận và PP dạy học Sinh học – ĐH Huế.

- Liên lạc: ĐT: 0909 171 876

- Email:nguyenthinhuan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

13. Cô Trần Thị Bích Quyên

hinh new

 

- Nămsinh: 1985

- Chứcvụhiện nay: Giáo viên

- Năm vào ngành:9/2007

- Năm về trường: 2014

- Tốt nghiệp ĐH: SP Sinh học – ĐH Cần Thơ

- Tốt nghiệp sau ĐH: Chuyên ngành Vi sinh vật – ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh năm 2012.

- Liên lạc: ĐT: 01684 235 280

- Email:tranthibichquyen.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

14. Thầy Đoàn Văn Xem

20170309_162124

- Năm sinh: 1989

- Chức vụ hiện nay: Tổ viên – P.BT Đoàn trường

- Năm vào ngành: 2011

- Năm về trường: 2016

- Tốt nghiệp ĐH: SP Sinh học – ĐH Cần Thơ

- Liên lạc: ĐT: 0917 788 295

- Email:doanvanxem.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

  15.Cô Võ Thị Trúc Ly

 

Ảnh ( thẻ hoặc chân dung, bán thân)

 

 

 

- Năm sinh: 1989

- Chức vụ hiện nay: Nhân viên thiết bị

- Năm vào ngành: 2017

- Năm về trường: 2017

- Tốt nghiệp ĐH: SP Kĩ thuật nông nghiệp – ĐH Nông Lâm

- Liên lạc: ĐT: 0987 351 355

- Email:vothitrucly.c3chuyenlongan@longan.edu.vn

 

 

HÌNH ẢNH TỔ

 

TỔ THỂ DỤC - CÔNG NGHỆ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

TỔ VẬT LÍ – TIN HỌC

TỔ CÔNG NGHỆ - TIN HỌC

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20 THÁNG 11 NĂM 2014

HÌNH ẢNH TỔ SINH

 

 

 

 

Sinh năm 2011-2012

 

NĂM 2011- 2012
Hóa Sinh 2013-2014

 

 

 

TỔ HÓA – SINH NĂM 2013 - 2014

 

Sinh Sử Địa năm 2014-2015

GV nhóm Sinh cùng Tổ Sinh – Sử  – Địa tham gia Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Năm học 2014 – 2015

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

GV của Tổ trong chuyến đi trải nghiệm tại Cần Giờ tháng 11/2016

 

IMG_1739

GV nhóm Sinh cùng Tổ Sinh – Sử  – Địa tham gia Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Năm học 2016 – 2017

 

Sinh 2017-2018

Tổ Sinh dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018