Description: Kết quả hình ảnh cho LOGO ĐOÀNĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

-----***-----

 

Sau khi trường THPT Chuyên Long An được thành lập và tổ chức hoạt động giáo dục, ngày 10 tháng 02 năm 2010 Ban Giám hiệu nhà trường đã lập tờ trình để nghị Thành Đoàn thành phố Tân An thành lập Đoàn trường THPT Chuyên Long An.

Đến tháng 3 năm 2010, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn thành phố Tân An ra Quyết định s6177-QĐ/ĐTN về việc thành lập Đoàn trường THPT Chuyên Long An gồm 12 chi đoàn với 339 đoàn viên và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gm có 5 đồng chí. Đồng chí Thái Phượng Nghi giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Hồ Quang Phương giữ chức vụ Phó Bí thư, các đồng chí Lê Quốc Phong, Trần Huy Thiện và Nguyễn Phúc An là các ủy viên Ban Chấp hành.

Đến tháng 10 năm 2010, Đoàn trường THPT Chuyên Long An tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2011. Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn trường gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Thái Phượng Nghi giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Diễm giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường.

Tháng 10 năm 2011, BCH Đoàn trường THPT Chuyên Long An tiến hành đại hội lần II nhiệm kì 2011 – 2012 và bu ra BCH gồm 11 đồng chí. Đồng chí Thái Phượng Nghi tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, các Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Thị Diễm và đồng chí Trần Thị Loan.

Tháng 10 năm 2012, Đại hội Đoàn trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2013 đã bầu ra 11 đồng chí vào BCH. Theo đó, đồng chí Thái Phượng Nghi tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, các đồng chí Nguyễn Phát Đạt, Võ Thị Thanh Quyên giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 9 năm 2013, Đại hội Đoàn trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2013 - 2014 được tổ chức, đại hội đã bầu chọn 11 đồng chí vào BCH. Đồng chí Thái Phượng Nghi được đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Phát Đạt và đồng chí Bùi Văn Luân giữ chức vụ Phó Bí thư đoàn trường.

Đại hội lần thứ V nhiệm kì 2014 - 2015 diễn ra vào tháng 9 năm 2014, đại hội tiến hành bầu chọn 11 đồng chí vào BCH, trong đó đồng chí Nguyễn Phát Đạt được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trn Thị Thanh Trúc và đồng chí Dương Thanh Tiến được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 9 năm 2015, Đại hội Đoàn trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2016 đã bầu chọn BCH gồm 11 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Bí thư và các đồng chí Dương Thanh Tiến, Nguyễn Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 9 năm 2016, Đại hội lần thứ VII nhiệm kì 2016 - 2017 đã bầu chọn 15 đồng chí vào BCH Đoàn trường, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn được đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, các đồng chí Dương Thanh Tiến, Nguyễn Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Bí thư.

Tháng 8 năm 2017, Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kì 2017 – 2018 đã bầu chọn 15 đồng chí vào BCH Đoàn trường, đồng chí Dương Thanh Tiến được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư, các đồng chí Đoàn Văn Xem, Huỳnh Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Phó Bí thư.

Trong suốt thời gian hoạt động từ nhiệm kỳ 2010 - 2011 đến nhiệm kỳ 2017 - 2018, Đoàn trường luôn vinh dự được công nhận danh hiệu Đoàn cơ sở vững mạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCH Đoàn trường nhiệm kì 2017 – 2018. Ảnh: Thành Được

 

 

BCH Đoàn trường nhiệm kì 2017 – 2018. Ảnh: Thành Được

Trong suốt thời gian hoạt động từ nhiệm kỳ 2010 - 2011 đến nhiệm kỳ 2017 - 2018, Đoàn trường luôn vinh dự được công nhận danh hiệu Đoàn cơ sở vững mạnh.