• LÊ THỊ TƯỜNG VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0835.080.757
  • Email:
   lethituongvan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
 • ĐÀM VĂN TUYẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0908.217.833
  • Email:
   damvantuyen.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
 • TRƯƠNG THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0946.788.989
  • Email:
   truongthithuha.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ NHƯ AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0909.171.876
  • Email:
   nguyenthinhuan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
 • hinh_nen_web61
 • anh_truong_chuyen_long_an15
 • hinh_trch23
 • hinhtrch_391
 • Photo_Bon017345
 • Cong_truong_THPT_Le_Quy_don_truoc_khi_xay_moi31
Tin đọc nhiều
Liên kết website