• LÊ THỊ TƯỜNG VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0835.080.757
  • Email:
   lethituongvan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
 • ĐÀM VĂN TUYẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0908.217.833
  • Email:
   damvantuyen.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
 • TRƯƠNG THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0946.788.989
  • Email:
   truongthithuha.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ NHƯ AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0909.171.876
  • Email:
   nguyenthinhuan.c3chuyenlongan@longan.edu.vn
 • Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Tran A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0935.077000
  • Email:
   trana.truong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

Liên kết website

Nội dung đang cập nhật...