CHI BỘ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

Chi bộ trường THPT chuyên Long An được thành lập theo Quyết định số 1543-QĐ/TU ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Thành ủy Tân An, trực thuộc Thành ủy Tân An trên cơ sở tách ra từ chi bộ trường THPT Lê Qúy Đôn. Khi mới thành lập, tổng số đảng viên chi bộ là 8 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Văn Lũy giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Bí thư. Đến tháng 4 năm 2012 bổ sung đồng chí Đàm Văn Tuyến giữ chức vụ Chi ủy viên.

 

Theo Quyết định số 85-QĐ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2010, Chi bộ trường THPT chuyên Long An được chuyển về trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở GD& ĐT Long An. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 đã được tổ chức vào tháng 10 năm 2012 với 13 đảng viên. Trong đó, đồng chí Đàm Văn Tuyến giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thành Xe giữ chức vụ Chi ủy viên.

 

Tháng 01 năm 2015, Chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 với 20 đảng viên. Đồng chí Đàm Văn Tuyến tiếp tục giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư và các đồng chí Trần Văn Chín, Nguyễn Thị Hồng Vỹ, Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Chi ủy viên.

 

Tháng 08 năm 2017, Chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với 28 đảng viên. Đồng chí Trần Văn Chín giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Đàm Văn Tuyến giữ chức vụ Phó bí thư và các đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phan Văn Trí, Dương Thanh Tiến giữ chức vụ Chi ủy viên.

Tháng 11 năm 2019, Chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 với 29 đảng viên. Đồng chí Đàm Văn Tuyến giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Như An giữ chức vụ Phó bí thư và các đồng chí Phan Văn Trí, Phạm Hoàng Ân, Dương Thanh Tiến giữ chức vụ Chi ủy viên.

Trong thời gian 11 năm thành lập cho đến nay, Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã chung tay với nhà trường xây dựng trường THPT chuyên Long An ngày càng phát triển. Hàng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ được xếp loại “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và Chi bộ được xếp loại “ Trong sạch vững mạnh”. Riêng năm 2012, Chi bộ được xếp loại “ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Nổi bật trong việc thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ là công tác xây dựng và phát triển Đảng.

 

Danh sách các đồng chí trong Chi bộ

Đàm Văn Tuyến

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Môn giảng dạy: Vật Lý

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như An

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng

Môn giảng dạy: Sinh học

 

 

 

 

Phan Văn Trí

Chức vụ: Chi ủy viên, Chủ tịch công đoàn

Môn giảng dạy: Toán

 

 

 

 

Phạm Hoàng Ân

Chức vụ: Chi ủy viên

Môn giảng dạy: Vật lý

 

 

 

 

Dương Thanh Tiến

Chức vụ: Chi ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên

Môn giảng dạy: Toán

 

 

 

Trương Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Môn giảng dạy: Hóa học

 

 

 

 

Lê Thị Tường Vân

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

 

 

 

 

Nguyễn Lê Hữu Hạnh

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: Công nghệ

 

 

 

 

Bùi Thế Hiệp

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: Sinh học

 

 

 

 

Phạm Thị Bảo Châu

Chức vụ: Thư ký hội đồng

Môn giảng dạy: Hóa học

 

 

 

 

Đinh Công Thuận

Chức vụ: Trưởng ban TDTT

Môn giảng dạy: Thể dục

 

 

 

 

Thi Hồng Hạnh

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: Toán

 

 

 

 

Lê Thị Diễm Kiều

Chức vụ: Tổ phó

Môn giảng dạy: Ngữ Văn

 

 

 

 

Lê Thị Loan

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: Ngữ Văn

 

 

 

 

Thái Phượng Nghi

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: GDCD

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Nguyên

Chức vụ: Tổ phó

Môn giảng dạy: Tiếng Anh

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Tổ trưởng

Môn giảng dạy: Lịch sử

 

 

 

 

Lê Quốc Phong

Chức vụ: Tổ trưởng

Môn giảng dạy: Hóa học

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: Trưởng ban VHVN

Môn giảng dạy: Ngữ Văn

 

 

 

 

Đoàn Thị Bảo Trân

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: Ngữ Văn

 

 

 

 

Trần Vũ Hoàng Đảo

Chức vụ:  Tổ phó

Môn giảng dạy: Toán

 

 

 

Giản Thị Kim Phương

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: Lịch sử

 

 

 

 

Phạm Văn Trọn

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: Hóa học

 

 

 

 

Đỗ Phạm Thanh Tú

Chức vụ: Tổ trưởng

Môn giảng dạy: Toán

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vỹ

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: Công nghệ

 

 

 

 

Nguyễn Thành Xe

Chức vụ: Tổ trưởng

Môn giảng dạy: Vật lý

 

 

 

 

Đoàn Văn Xem

Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường

Môn giảng dạy: Sinh học

 

 

 

 

Nguyễn Long Toàn

Chức vụ: Giáo viên

Môn giảng dạy: Địa lý