Thứ Tư,24/01/2018 |

VĂN BẢN PHÁP QUY

  Tìm kiếm văn bản


Tổng số văn bản: 52
Số hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
Tổng số văn bản: 52
58/2010/QH12 15/11/2010 LUẬT VIÊN CHỨC
45/2010/QĐ-UBND 28/10/2010 Quyết định Ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An
58/2010/QH12 26/09/2010 LUẬT VIÊN CHỨC
1418/SGDĐT-GDTrH 06/09/2010 V/v hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp trung học.
21/2010/TT-BGDĐT 20/07/2010 Thông tư ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX
128 / SGDĐT-KHTC 22/01/2010 V/v hướng dẫn kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01/01/2010, hàng năm và thủ tục điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.
28 /2009/TT-BGDĐT 28/09/2009 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
7608 /BGDĐT-GDTrH 31/08/2009 VỀ KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GDĐT
52/2009/NĐ-CP 03/06/2009 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
82/2008/QĐ-BGDĐT 31/12/2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ trực tuyến


Banner