Thứ Tư,24/01/2018 |

VĂN BẢN PHÁP QUY

  Tìm kiếm văn bản


Tổng số văn bản: 52
Số hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
Tổng số văn bản: 52
951 /QĐ-SGDĐT 05/10/2012 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định thi đối với các kỳ thi chọn học sinh giỏi các bộ môn văn hoá cấp tỉnh.
155 / QĐ.CLA 15/09/2012 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CÔNG TÁC TIẾP DÂN
152 / NQ.THPT. 15/09/2012 Nội quy tiếp Công dân Trường trung học phổ thông Chuyên Long An
129C / QC.CLA 01/09/2012 QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN
10/2012/QH13 18/06/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.
17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
12/2012/TT-BGDĐT 03/04/2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
404/SGDĐT-GDTrH 13/03/2012 Về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp trung học.
10/2012/TT-BGDĐT 06/03/2012 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
06/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, thay thế quy chế ban hành theo quyết định số 82 /2008/QĐ-BGDĐT.

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ trực tuyến


Banner