Thứ Tư,13/12/2017 |

GIỚI THIỆU ĐOÀN THANH NIÊN

Đóng

HOẠT ĐỘNG

Công văn số 1012/SGDĐT-PC Về việc triển khai thực hiện Chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần 4 năm 2016 (24/05/2016)

Thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được Quân khu 7 phê duyệt tại Kế hoạch số 931/KH-CCT ngày 15/4/2016 về phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2016

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hè cho đoàn viên, học sinh trường THPT Chuyên Long An năm 2016 (21/05/2016)


Căn cứ vào kế hoạch số:……../KH-UBND ngày……tháng 5 năm 2016 của BCĐ hè thành phố Tân An về việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi, học sinh thành phố Tân An năm 2016.

Căn cứ vào kế hoạch số:…../KH-SGDĐT ngày……tháng 5 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đạo tạo Long An về việc tổ chức hoạt động hè cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An năm 2016.

Căn cứ vào kế hoạch, chương trình công tác đoàn của BCH đoàn trường THPT Chuyên Long An năm học 2015 – 2016.

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Chuyên Long An, BCH đoàn trường THPT Chuyên Long An xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho đoàn viên, học sinh trường THPT Chuyên Long An cụ thể như sau:

 

Chủ đề: “Vui khỏe, an toàn làm nhiều việc tốt”.

Kế hoạch tham quan hướng nghiệp về nguồn cho đoàn viên thanh niên năm 2015 (29/03/2015)

Tải một số bài nhạc về trường THPT chuyên Long An (17/10/2013)
1. Tải Ngôi trường ước mơ
2. Tải Hành khúc trường chuyên LA
3. Tải Beat Trường chuyên Long An
4. Tải Beat Hành khúc trường chuyên Long An
5. Tải Beat Ngôi trường ước mơ

                                                     Đoàn thanh niên./

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X (11/07/2013)
Tệp đính kèm:  DieuleDoan.doc

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.       


Tháng Thanh niên: Chính phủ ủng hộ hoạt động thiết thực và hiệu quả của Đoàn (25/03/2013)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định sự mong muốn và ủng hộ đối với các phong trào, hoạt động thiết thực và hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn ngày hôm qua 24.3. 


123

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ trực tuyến


Banner