Thứ Tư,13/12/2017 |

Tổ Trưởng Tồ Bộ Môn

Đóng
TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ BỘ MÔN

TỔ   HỌ TÊN  TRÌNH ĐỘ  SĐT
TOÁN Đỗ Phạm Thanh Tú  Thạc sĩ
0918.892.723 
LÝ  Nguyễn Thành Xe  Thạc sĩ
0919.300.048 
HOÁ  Lê Quốc Phong  Đại Học  0938.555.073 
VĂN  Đặng Thanh Loan  Thạc sĩ
0907.122.979 
NGOẠI NGỮ  Lê Thị Tường Vân
Thạc sĩ  0908.080.757
SINH - SỬ - ĐỊA  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Thạc sĩ 0918.895.688 
GDCD - TD
Nguyễn Thị Diễm  Đại Học  01693.337.863
TIN HỌC - CN  Nguyễn Lê Hữu Hạnh  Đại Học  0918.255.256
VĂN PHÒNG   Nguyễn Thị Hồng Phượng  Đại Học  0913.991.592

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>
Hỗ trợ trực tuyến


Liên kết website