Thứ Tư,24/01/2018 |

Thông tin chi tiết tổ Lý

Đóng
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ BỘ MÔN LÝ STTHỌ VÀ TÊN   NỮ CHỨC VỤ  TRÌNH ĐỘ  SỐ ĐT
 1  Nguyễn Thành Xe    Tổ trưởng Thạc sĩ  0919.300.048
 2  Trần Thị Mai  X  tổ phó Thạc sĩ   0934.998.369
 3  Đặng Thiện Thanh    tổ viên Thạc sĩ  0965.863.405
 4  Trần Thị Xuân  X  tổ viên Thạc sĩ  0939.130.900
 5  Trần Công Doanh    tổ viên Đại Học  0909.767.250
 6  Đào Thị Thuỳ  X  tổ viên Đại Học  01697.914979Bài viết tổ lý

Đóng
Không có dữ liệu.

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>
Hỗ trợ trực tuyến


Liên kết website