Thứ Tư,18/10/2017 |

BCH Công Đoàn

Đóng

           DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN NHIỆM KÌ 2015 - 2016

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHUYÊN MÔN

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Hồng Vỹ

CTCĐ

GV Công nghệ

0938371869

2

Nguyễn Lê Hữu Hạnh

PCT CĐ

GV Công nghệ

0918255256

3

Đàm Văn Tuyến

Ủy viên BCHCĐ

GV Vật lí

0908217833

4

Nguyễn Thành Xe

Ủy Viên BCHCĐ

GV Vật lí

0919300048

5

Võ Thị Tuyết Oanh

Ủy viên BCHCĐ

NV thiết bị

01688256816Tìm kiếm

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ

Đóng
Hỗ trợ

Liên kết websiteHỗ trợ trực tuyến