Thứ Tư,24/01/2018 |

Giới thiệu Tổ Toán

                                   Hình tập thể tổ Toán 2014- 2015STT  HỌ TÊN  NỮ CHỨC VỤ  TRÌNH ĐỘ  SỐ ĐT 
 1  Đỗ Phạm Thanh Tú    Tổ trưởng  Thạc sĩ  0918.892.723
 2  Trần Vũ Hoàng Đảo     tổ phó  Thạc sĩ  0902.931.144
 3  Nguyễn Văn Minh     tổ viên  Đại học  0989.453.559
 4  Hoàng Thanh Long     tổ viên  Thạc sĩ  0909.091.020
 5  Thi Hồng Hạnh  x   tổ viên  Thạc sĩ  0909.923.949
 6  Hồ Thị Thanh Mỹ  x   tổ viên  Đại học  0914.710.825
 7  Dương Thanh Tiến     tổ viên  Đại học  0947.342448
 8  Đỗ Thanh Phong     tổ viên  Thạc sĩ  01257.160.288
 9  Võ Thanh Phú     tổ viên  Thạc sĩ  0908.664.652
 10  Nguyễn Khắc Quỳnh Anh  x   tổ viên  Thạc sĩ  01697.848.109
 11  Nguyễn Tiến Mãi     tổ viên  Thạc sĩ  0948.782.173

Tìm kiếm

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ

Đóng
Hỗ trợ

Liên kết websiteHỗ trợ trực tuyến