Thứ Tư,24/01/2018 |

Tuyển sinh lớp 10

Đóng
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ MỜI HỌP PHHS LỚP 10 NĂM HỌC 2017 -2018 10/07/2017
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP CHUYÊN HOÁ <XEM TẠI ĐÂY...>
LỚP CHUYÊN TOÁN <XEM TẠI ĐÂY...>
LỚP CHUYÊN ANH VĂN <XEM TẠI ĐÂY...>
LỚP CHUYÊN SINH HỌC <XEM TẠI ĐÂY...>
LỚP CHUYÊN VẬT LÝ <XEM TẠI ĐÂY...>
LỚP CHUYÊN VĂN  <XEM TẠI ĐÂY...>
LỚP KHÔNG CHUYÊN <XEM TẠI ĐÂY...>


THÔNG BÁO 
Mời PHHS và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Long An, năm học: 2017 - 2018 đến trường dự họp lúc 8 giờ ngày 15/7/2017.
Lý do: nghe tư vấn cho HS lớp đầu cấp chuẩn bị bước vào năm học mới.


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM < XEM TIẾP TẠI ĐÂY...>
ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT THI THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH LỚP 10 < XEM TIẾP TẠI ĐÂY...>
ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THI THÍ ĐIỂM TIẾNG ANH LỚP 10 < XEM TIẾP TẠI ĐÂY...>

Các tin khác:


 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>
Hỗ trợ trực tuyến


Liên kết website