<a href="/cau-lac-bo" title="Câu lạc bộ" rel="dofollow">Câu lạc bộ</a>
Để đáp ứng những mục tiêu về hình thành kiến thức và kỹ năng cho người học của chương trình giáo dục phổ thông 2018, thời gian vừa qua, tổ bộ môn Vật lý trường THPT chuyên Long An đã tổ chức một số hoạt động nhằm mục đích vận dụng những kiến thức được học trên lớp vào thực tiễn - thông qua hình thức giáo dục STEM. Cụ thể có các hoạt động như sau:- ...
> Xem chi tiết

Facebook